Bolag: Netmore Group AB
Kortnamn: NETM B
Lista: NGM Nordic MTF
Antal aktier: 136 061 988 St
Aktiekurs vid analys: 1,245 SEK
Marknadsvärde:  ca 169,4 MSEK
Skribent: Jennifer Berntsson

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Netmore Group är en ledande IoT-operatör som kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk och möjliggör för storskalig IoT (Internet of Things) genom rikstäckande LoRaWAN. Genom det nya 5G-nätet väljer allt fler städer, företag och hem att inrikta sig mot IoT vilket gör att Netmore är ett bolag som ligger rätt i tiden. Bolaget förser marknaden med skalbara, pålitliga och säkra  tekniklösningar som möjliggör den fulla  potentialen av IoT-användning. Det nya 5G-nätet som brer ut sig kommer att leda till att allt fler företag och organisationer kommer att få möta större regleringar från omvärlden eftersom fokus just nu läggs emot nyskapande- och miljötekniska utvecklingar. Analytiker spår att det mellan 2021-2023 kommer införas allt mer skärpta regler och lagstiftningar för fastighetsägare i hela västvärlden där kraven innebär att fastighetsägare i största möjliga mån ska införa tekniska lösningar som syftar exempelvis till minskning av energi, vatten och ventilation vilket ligger i linje med de globala klimatmål som finns. Fastighetsägare kommer att stå inför krav där de nu måste förbättra sina tekniska system vilket Netmore kan hjälpa till med eftersom de kan  kombinera olika sensorer och  teknologier och ansluta dessa till en enhetlig och fungerande process i sin  verksamhet.  Allt fler kommuner och hem kräver också nya tekniska lösningar vilka kan ges genom Netmores unika produkter.

Netmore erbjuder lösningarna fastighetsnätverk, open access 5g samt IoT-nätverk. Fastighetsägare och fastighetsförvaltare har genom Netmore möjligheten att ansluta sina fastigheter till Netmore Property Network med hjälp av produkten Netmore Poptech Node, som på ett enkelt och säkert sätt både ger fastighetsägare och fastighetsförvaltare full kontroll över fastighetsnätverket och de system som nyttjar det, samt möjliggör ökat driftnetto genom att introducera nya digitala intäktsströmmar. Tekniken installeras direkt i fastigheten och därigenom kan bolaget ansluta sig för att få tillgång till alla Netmores digitaliseringsfördelar som presenteras nedan.

  • full kontroll och visibilitet över hela fastighetsbeståndets digitala miljö i form av system och uppkopplade enheter, något som bland annat medför ett samlat och centraliserat grepp kring cybersäkerhet, fastighetsstyrning och fastighetsautomation.
  • ökad effektivisering och möjlighet till reducerad energiförbrukning tack vare en framtidssäkrad digitaliseringsgrund som möjliggör för effektiv fastighetsförvaltning.
  • ökat driftnetto till följd av att nya digitala intäktsströmmar introduceras för fastighetsägaren. Fastighetsägare kan exempelvis erbjuda internet och Wi-Fi direkt till hyresgäster, erhålla intäkter från IoT-enheter som kopplas upp med LoRaWAN och erbjuda öppen 5G-uppkoppling som kan nyttjas både av hyresgäster och mobiloperatörer.

Bolaget erbjuder även sina kunder LoRaWAN Portal vilket är det lättanvända användargränssnittet och plattformen med avancerade funktioner för att hantera och styra IoT-enheter och nätverket. LoRaWAN är en trådlös kommunikationsteknik baserad på öppna standarder och är speciellt utformad för applikationer som kräver lång livslängd, batteridrift och lång räckvidd. Netmore bygger rikstäckande IoT-nät baserat på LoRaWAN-teknologin, och möjliggör för både applikationsutvecklare och sensorbolag att nå den geografiska omfattning som krävs för att få volym i sin affär. Netmores nät och plattform är särskilt anpassade för dessa aktörers behov, och infrastrukturen är anpassad för att på sikt förse miljontals sensorer med abonnemang som genererar både en stadigvarande uppkoppling och löpande abonnemangsintäkter till företaget.

5G Open Access Network blir relevant och användbart när det finns ett behov av att tillhandahålla tillförlitlig mobiltäckning inomhus, en överlägsen anslutning med mobilitet över en fastighet. Netmore 5G Open Access Network är skräddarsytt för att ge den senaste 5G-tekniken till byggnader och campus och är öppen för alla mobiloperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda sina tjänster. Netmore Open Access 5G mobilnätverkslösning är framtaget för snabb utrullning i stora fastighetsbestånd, och möjliggör således för att 5G-uppkoppling ska kunna erbjudas inomhus, något som är en utmaning för de traditionella mobiloperatörerna. Samtidigt är lösningen öppen för nationella operatörer att erbjuda tjänster till sina abonnenter. Den senaste utvecklingen och förbättringar av 5G-tekniken har möjliggjort flera applikationer och fördelar för privata nätverk, inklusive lokal trafik.

Bolaget presenterade under februari månad en helt ny verksamhetsstrategi.  Bland annat har bolaget strategiskt inriktat sig emot att etablera återkommande intäktsströmmar inom tre de affärsområdena “Netmore Property Network”, “Netmore Open Access 5G Network”, “Netmore IoT Network” (LoRaWAN). Tre områden som bemöter den höga efterfrågan från marknaden med ökad tillväxtpotential. Den globala marknaden bolaget möter är stor och bolaget vänder sig initialt emot länder inom Norden, Storbritannien, Irland och Tyskland vilka är länder som efterfrågar nya tekniska lösningar eftersom de ligger i framkant inom digitalisering. Syftet bakom affärsområdena är att bolaget ser stora möjligheter att etablera månatliga intäktsströmmar i syfte att skapa ekonomisk stabilitet, förutsägbarhet och ett starkt momentum samt långsiktiga kundrelationer. Samtliga tjänster, lösningar och produkter som företaget erbjuder är utvecklade med detta i åtanke, varför omställningen från den tidigare affärsmodellen som baserades på projektintäkter successivt fortgår.

De senaste åren har marknaden för IoT-användningen ökat markant och då det  spås vara framtiden så står marknaden redo för en enorm exploatering. Analytiker menar att användningen av IoT kommer bli en del av vår vardag och vara ett revolutionerande verktyg för företag, organisationer, privatpersoner och samhälle eftersom dess tjänster bidrar till ökad effektivisering. Netmore levererar redan idag sina tjänster på över 20 olika marknader där Sverige, Storbritannien, Irland och Tyskland är de mest betydande i dagsläget. Det är också på dessa marknader som företaget har en etablerad verksamhet på plats, och initialt kommer att fortsätta stärka sin närvaro, samtidigt som övriga länder bearbetas på distans. 

Bolaget har redan inlett ett samarbete med Niam som är ett av Nordens största privata fastighetsägare med över 1.7 miljoner kvadratmeter fastigheter. Fastighetsbolaget har valt Netmore som 5G-operatör där fastighetsbeståndet ska förses med öppen 5G-infrastruktur för inomhusbruk och på så vis kan ta del av Netmores unika tekniklösningar. Netmore tecknade även under 2019 ett 5-årigt avtal med fastighetsbolaget Akelius där målet med samarbetet är en storskalig utrullning av Netmores koncept Connected Building med fokus på fastighetsteknik som ett led i att digitalisera och effektivisera Akelius fastighetspark. Netmore Group har dessutom genom sitt gemensamägda bolag Netmore Polar AB genomfört en satsning om 300 MSEK för att satsa på storskalig expansion av det nya affärsområdet Netmore Property Network som nu ska erbjudas och etableras i både enskilda fastigheter och hela fastighetsbestånd i såväl Sverige som övriga Europa. Bolaget har även tecknat avtal med flertalet kommuner/stadsnät och kommunala bolag för att etablera sitt IoT-nät (LoRaWAN) i syfte att erbjuda effektiviserade uppkopplingar och tekniska lösningar som går i linje med Smart Cities där kommuner och kommunala bolag i skrivande stund implementerar ett stort antal användningsområden som involverar tiotusentals enheter som kopplas upp genom Netmores IoT-abonnemang. Ett av många exempel inom smarta städer är att koppla upp gatubelysningen vilket gör att den kan automatiseras i syfte att minska energiförbrukning. Företaget har även fått en genombrottsorder inom IoT, där 65 000 vattenmätare successivt ska förses med IoT-abonnemang i samband med att Dahl Sverige och VA SYD anpassar vattenmätningen för att möta framtidens krav.

Den snabba tillväxten inom digitalisering och IoT, som kopplar ihop olika typer av produkter för att förenkla funktioner i samhället, kräver ny kommunikationsteknik som möjliggör lång räckvidd och hög energieffektivitet. Netmore möter nu detta behov och då IoT är framtiden har bolaget redan nu intagit en viktig position på världsmarknaden. Den globala IoT-marknaden förväntas inom kommande år mångdubblas och därmed bli en ledande världsmarknad inom effektiva tekniklösningar. Netmore Group AB står därför redo inför en marknad där efterfrågan är enorm av nya tekniska lösningar vilket kan generera höga inkomster för bolaget.

Utöver de stora affärsmöjligheterna inom proptech, 5G och IoT så lyfter företaget fram sin ägarstruktur i sitt investment case. Huvudägaren Buildroid (Vincero och Stronghold) är starkt positionerade inom fastighetsmarknaden, och har ett uttalat fokus på digitalisering av fastighetsbestånd. Investeringssamarbetet tillsammans med Polar Structure medför även goda finansiella förutsättningar för storskalig utrullning av nät ämnade för att koppla upp tusentals fastigheter och miljontals IoT-enheter.

 

Vår nya strategi, med fokus på återkommande intäkter, är noga framtagen och anpassad för att möta den växande efterfrågan inom valda delar av den omfattande marknad som digitaliseringen skapar med IoT som verktyg. I och med att vi kan se och konstatera att IoT nu verkligen händer världen över ligger Netmore, våra tjänster och våra produkter precis rätt positionerade för att kunna hjälpa våra kunder med deras digitala transformation. Som renodlad IoT-operatör och möjliggörare gör vi stor skillnad för fastighetsägare och fastighetsförvaltare, för företag och industrier, och för applikationsutvecklare och sensorbolag i deras transformation och i att framtidssäkra deras verksamheter”, säger Netmore Groups vd Ove Anebygd.

 

https://netmoregroup.com/netmore-investment-case/

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se