Den första juli lanserade den Nederländska försäkringskoncernen Interpolis sin ID-skyddstjänst ”Zeker van je Data” i en Soft launch mot den Nederländska marknaden. Avtalet innefattar leverans av EyeonID’s ID-monitoreringstjänster som kommer att integreras i ett övergripande ID-skyddserbjudande från Interpolis. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrund
EyeonID och Interpolis har haft ett långtgående samarbete under en längre period. Interpolis har tidigare kommunicerats som en Nederlänsk försäkringspartner. Arbetet har genomgått flera olika utvecklingsfaser där Interpolis har byggt stöd för att integrera lösningen i sina egna applikationer och webblösningar. Utvecklingsprojektet har påverkats kraftigt av den rådande pandemin som gjort att lanseringen har fått skjutas fram löpande. Från och med den 1 juli har man nu lanserat tjänsten ”Zeker van je Data” mot marknaden och den är kommersiellt tillgänglig och marknadsförs initialt mot mindre målgrupper för att säkerställa kvalitet, processer och erbjudandekommunikation. För att i nästa steg gå ut brett mot marknaden och olika kundmålgrupper i Nederländerna.

Om Interpolis

Interpolis är en del av Achmea-koncernen som är en av Nederländernas största försäkringsbolag med över 10 miljoner kunder. Nederländska Rabobank är en av huvudägarna och som, inom ramen för den kooperativa affärsidén med totalt 9,6 miljoner kunder, även är en viktig samarbetspartner. Interpolis utvecklar försäkringsprodukter och tjänster som säljs direkt mot marknaden genom bolag i gruppen eller genom Rabobanks kontor och marknadskanaler.

Affärslösning

EyeonID levererar ett urval av sina ID-monitorerings funktioner för proaktiv id-bevakning genom integration via API som kunden inkluderar i olika lösningar och digitalt gränssnitt. Den initiala leveransen bygger på en PoC ( proof of concept lösning ) som Interpolis bygger upp i egna gränssnitt och kanaler. Affären innebär att kunden nu kan säkerställa ett erbjudande som täcker den proaktiva delen där vi även lyft in ett stort fokus på ID-stöld som företeelse i den lokala marknaden. Detta ger Interpolis en tydlig koppling till hur man mot sina kunder i hemmamarknaden tar initiativet att skapa ökad trygghet och kontroll för människor i den digitala vardagen. Där man erbjuder sina kunder en komplett ID-skyddsaffär under eget varumärke.

Varför Interpolis har valt att arbeta med EyeonID, (Extern FAQ i tjänsten)
EyeonID Group AB publ is a leading cyber security company from Sweden. They have been working on data security since 2015. They now protect more than hundreds of thousands people online.

Like Interpolis, EyeonID believes that the security of your data matters. And does everything it can to protect it. They developed a technology that makes it possible to detect data leaks at an early stage, so that identity fraud and collateral damage can be prevented.

Påverkan på affären
Affären stärker ytterligare vår roll som marknadsledande B2B leverantör av ID-skyddslösningar där vi nu även etablerar oss i en ny marknad tillsammans med Interpolis. Och där vi genom Achmea-koncernen kopplingen till Rabobank når såväl försäkrings som bankkunder. Genom avtalet stärker vi accessen till en marknad med närmare 20 miljoner konsumenter. Befintligt avtal är baserat på engångsintäkter för första etappen och löpande ger återkommande licensintäkter för att senare vidareutvecklas i flera steg. Intäktspåverkan från affären beräknas först ske under andra halvåret 2021 i mindre omfattning för att under 2022 skala upp.

” Detta är en affär som jag sätter ett stort värde på, dels för att det var en av våra första kunder som såg framtida potential inom ID-skydd, men även för att deras arbetssätt som Cooperation i Nederländerna knyter flera affärssegment samman, både bank och försäkring. Även om det tagit tid att komma till en lansering så sker det efter att vi tillsammans har gjort ett gediget arbete och att vi nu får ytterligare en B2B kund som kan vidareutveckla affären över tid med hjälp av våra API-lösningar. Teamet har etablerat EyeonID Group som en stark partner som jag på sikt ser kommer att kunna stärka oss även i den framtida affären för bolaget,” säger Patrik Ugander, VD Eyeonid Group AB.