Hexagon AB, en ledande global leverantör av lösningar för digitala verkligheter, har tecknat ett avtal om att förvärva Infors verksamhet inom EAM (enterprise asset management), för cirka 2 750 MUSD*. I avtalet ingår ett djupgående partnerskap mellan Hexagon och Infor samt Koch Equity Development, båda dotterbolag till Koch Industries, Inc. Genom förvärvet blir Hexagon ägare av Infor EAM – en branschledande SaaS-baserad lösning för hantering av tillgångar. Lösningen optimerar kundernas operationella effektivitet genom digitalisering samt bättre styrning och underhåll av tillgångar.

“Infor EAM rankas av analytiker som marknadsledande inom EAM-lösningar och anses av tusentals kunder vara branschens mest tilltalande verktyg. Beslutet att förvärva verksamheten är drivet av vår mission att sätta data i arbete för att möjliggöra autonoma och uppkopplade ekosystem som ökar effektivitet, produktivitet, kvalitet och säkerhet för våra kunder”, säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén.

“Genom att addera EAM till vår portfölj kommer vi att vara i en unik position att driva digital transformation för alla våra kunder. Integrationen av Infor EAMs lösningar för förvaltning av tillgångar med våra lösningar för digitala verkligheter kommer att markant förbättra tillgångens prestanda jämfört med vad ett EAM-system kan åstadkomma på egen hand, till exempel genom att bättre förutse underhåll, minska energianvändning och att stödja andra initiativ inom hållbarhet. Infor EAMs kunder och samarbetspartners kan förvänta sig en smidig övergång med tydliga synergier som möjliggör snabbare tillväxt och nya möjligheter, samt expansion till nya vertikaler och marknader, exempelvis Asien”, fortsätter Ola Rollén.

Infor EAM har cirka 500 anställda och nästan 3 500 kunder globalt. Infor EAM kommer att ingå i affärssegmentet Industrial Enterprise Solutions men bidra till alla affärsområden inom Hexagon som förser tjänster mot tillgångsintensiva ekosystem, så som tillverkning, industriella fastigheter, gruvdrift, jordbruk, självkörande fordon, byggnader, infrastruktur, stadsplanering och försvar.

Nyckelfakta:

  • Köpeskillingen uppgår till cirka 2 750 MUSD på skuldfri basis, varav:
    • 800 MUSD kontant
    • 132,6M B-aktier i Hexagon AB motsvarande cirka 1 950 MUSD, baserat på den överenskomna aktiekursen 125,73 SEK
  • Den exakta köpeskillingen avgörs av stängningskursen vid förvärvets slutförande