Smart-techbolaget TopRight Nordics dotterbolag HISAB har från NCC Aktiebolag uppdraget att leverera tekniklösningar till Korsvägens pendeltågstation under jord, projekt Västlänken där slutkunden är Trafikverket. Nu utvecklas affären vidare och man väljer att beställa etapp 2 till 4 och ordervärdet är för dessa etapper 43 MSEK.

Västlänken är en ny dubbelspårig järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ska ge staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Västlänken kommer att bli cirka åtta kilometer lång, varav drygt sex kilometer går i tunnel.

Västlänken inkluderar även tre stationer under jord som vi bygger vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen. Tågen kommer att kunna gå oftare, restiderna blir kortare och resenärerna kan nå fler platser utan att byta färdmedel. Västlänken beräknas stå klar år 2026.

“Ett riktigt drömprojekt där vi nu får förtroendet att även leverera etapp 2 till 4 till Korsvägen. Jag är ödmjuk för detta hedersuppdrag som visar på vår unika förmåga att vara en partner i viktiga projekt och där vi med vår erfarenhet kan leverera komplexa lösningar. Det ligger helt i linje med vår devis att se möjligheter istället för hinder”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

HISAB har fått uppdraget att ansvara för omfattande stålarbete avseende grundläggning. NCC i konsortium med Wayss & Freytag är vår beställare. HISABs arbete startar under 2022 och slutförs under 2023. Ordervärdet för HISAB är nu 43 MSEK och totala projektet är nu på ca 55 MSEK.