Isofol föreslår att likvidera och dela ut kassan efter negativt utfall i Fas III-studie

Isofol Medical AB har kallat till en extra bolagsstämma för att besluta om en utdelning av en så stor del av kassan som möjligt och att bolaget ska träda i likvidation. Detta efter ett negativt utfall i bolagets fas III-studie AGENT, som inte visade att arfolitixorin var överlägsen leukovorin vid kombinationsbehandling av tjocktarmscancer. Styrelsen har gjort en grundlig analys av bolagets framtidsmöjligheter och bedömer att det inte finns någon väg framåt för arfolitixorin inom 5-FU baserad kombinationsbehandling av cancer.

Styrelsen har vid bedömning av en eventuell väg framåt för arfolitixorin beaktat en rad olika faktorer, inklusive kostnaderna och tidsåtgången för att genomföra ytterligare studier och den osäkerhet som finns kring eventuella framgångar i dessa studier. De har också vägt in möjligheten att hitta andra användningsområden för arfolitixorin, men har kommit fram till att det inte finns någon rimlig väg framåt för bolaget.

Således har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning av en så stor del av kassan som möjligt till aktieägarna och att träda i likvidation, för att säkerställa att en så stor del av bolagets kvarvarande tillgångar som möjligt kommer aktieägarna till godo. Extra bolagsstämman kommer att hållas i början av februari där aktieägarna kommer att få rösta om förslaget.

Styrelsen bedömer efter höstens sonderingar av olika handlingsalternativ att utdelning och likvidation är den bästa lösningen som idag står till buds för aktieägarna och för bolaget. Detta ger Isofols alla aktieägare möjlighet att använda det frigjorda kapitalet till andra önskade investeringar eller på annat önskvärt sätt”, säger Jan Törnell, styrelseordförande för Isofol.