Som tidigare meddelats överlämnade Nasdaq First North Growth Market sitt ärende till Nasdaq Disciplinnämnd för att nämnden skulle pröva om bolagets aktie ska avnoteras. Beslut har idag den 25/2 – 2022 fattats som resulterar i att handel med Newton Nordic AB:s aktie med kortnamn NEWTON kommer att upphöra på Nasdaqs lista, First North. Aktierna ska avföras från handel idag den 25 februari 2022. För att tillgodose alla aktieägares intressen, så kommer styrelsen arbeta för att få aktien noterad på en lämplig MTF lista för att aktieägarna ska få möjligheten att handla med aktien. När styrelsen kan presentera en ny handelsplats så kommer detta meddelas till samtliga aktieägare genom ett pressmeddelande.

”Jag är verkligen besviken över disciplinnämndens beslut att avnotera Newtons aktier från Nasdaq First North Growth Market”, säger Newton Nordic VD Danjal Kanani. ”Den nya styrelsen och ledningen inom Newton Nordic har tagit till sig Nasdaqs synpunkter och även vidtagit de nödvändiga åtgärder som krävts för att rätta till de förhållanden som börsen har haft synpunkter på.”

Vi hade och inte minst för alla våra minoritetsägare skull hoppats på att disciplinnämnden skulle ta i beaktande att bolaget har åtgärdat de brister som Nasdaq påpekat samt att bolaget även har anlitat en ny rådgivare för att hantera återlistningen av bolagets aktie. Men tyvärr så har disciplinnämnden gått på Nasdaqs linje och i stället valt att avnotera aktierna. För vår del känner vi dock även fortsättningsvis ett ansvar för våra aktieägare och vi kommer att se till att det även efter avnoteringen från First North kommer att vara möjligt att handla i Newtons aktier.

“Det bör understrykas att bolaget har lagt ned mycket stora legala och andra kostnader på att tillmötesgå Nasdaq First North Growth Markets önskemål. Vi anser därför inte att påföljden som utdömts står i proportion till vad som inträffat utan i stället skulle en erinran ha varit mer rättvis att utdöma emot bolaget”, säger Newton Nordics VD Danjal Kanani.

Då förbehållet till att kunna slutföra förvärvet av Influencer Panels verksamhet även utgick idag med bakgrund av Nasdaq beslut så har styrelsen beslutat att i samråd med säljarna idag slutföra förvärvet av Influencer Panel enligt stämmans beslut den 11:e november 2021.