Spotlight Stock Market meddelade på fredagen vid kl 18 att Parans Solar Lighting aktie kommer att avnoteras.

I mars placerades aktien på observationslistan eftersom Spotlight då bedömde att bolaget och dess verksamhet genomgick en väsentlig förändring, efter det följde ett beslut om att bolaget skulle genomgå en ny noteringsprövning.

“Spotlight har därav på sedvanligt sätt prövat huruvida bolaget uppfyller Spotlights noteringskrav. Spotlight bedömer att bolaget saknar kapacitet för informationsgivning. Det är därmed inte möjligt att låta Parans vara fortsatt noterat varmed de Finansiella Instrumenten kommer att avnoteras”, skriver Spotlight i pressmeddelandet.

Sista dag för handel kommer att vara den 18 juni 2021.

”Spotlights beslut är både förvånande och beklagligt. Parans har samarbetat med Spotlight fullt ut, alltsedan de för cirka två månader sedan meddelade att de kräver en ny noteringsprövning på grund av de stora förändringar som har skett i verksamheten. Nu måste vi få tid att gå igenom Spotlights beslut och motiveringen för detta och även identifiera vilka handlingsalternativ som står till buds för att på bästa sätt tillgodose aktieägarnas intressen”, säger Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting.

Parans ingår i Finanstids koncept “Veckans Aktie” och Finanstid kommer löpande bevaka utvecklingen under nästa vecka.