Styrelsen för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) har beslutat att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market. Orsaken är bristande likviditet i aktien som gör att bolaget inte uppfyller noteringskraven på Nasdaq First North. Styrelsen bedömer att kostnaderna för att upprätthålla en notering inte är försvarbara i förhållande till bolagets verksamhet. Ansökan kommer att lämnas in tidigast efter tre månader och bolaget kommer att meddela när ansökan är inskickad.