Hindenburg Research har gjort ett namn av sig efter flera lyckade fall där de påpekat och funnit kritiska brister i olika verksamheter världen över. Hindenburg Research är en blankarfirma, kända för sina rapporter som kritiserar verksamheter för bland annat brister i företagsstyrning men också i kommunikation av finansiella uppgifter och marknadsmanipulation. Bolaget grundades av Nathan Anderson för drygt fem år sedan, och sedan dess har de bland annat attackerat bolag som Nikola, Lordstown Motors, WINS Finance och Clover Health.

Under den föregående veckan gick Hindenburg Research offentligt ut med sitt nästa byte, nämligen det indiska konglomeratet, Adani Group. Det multinationella konglomeratet grundades av Gautam Gadani 1988 och värderades vid tiden då rapporten publicerades till 218 miljarder dollar, motsvarande cirka 2 223 miljarder kronor. I samband med publiceringen av rapporten avslöjade Hindenburg att de blankat bolag som ingår i konglomeratet.

Adani Group är ett av världens största infrastruktursbolag och är Indiens andra största konglomerat. Adani står på breda verksamhetsben och kontrollerar Indiens största handelshamn som ligger belägen i Gujarat. Utöver det är Adani bland annat Indiens största flygplatsoperatör. Under 2022 förvärvade Adani schweiziska Holcims indiska tillgångar för en köpeskilling som uppgick till 10,5 miljarder dollar. Förvärvet gjorde Adani till Indiens andra största cementtillverkare. Under 2022 genererade konglomeratet en nettoomsättning om 23,3 miljarder dollar.

Gautam Gadani, Adani Groups ordförande som enligt Forbes rankades som världens tredje rikaste person vid början av 2023 har sett sin förmögenhet sjunka drastiskt till bakgrund av den omfattande rapporten som primärt kritiserade konglomeratet för marknadsmanipulation och bokföringsbedrägeri. Sedan blankarrapporten släpptes för lite mer än en vecka sedan har Gautam Gadanis nettoförmögenhet minskat med över 650 miljarder kronor till 932,4 miljarder kronor, vilket gör honom till den elfte rikaste personen i världen i skrivande stund, enligt Forbes. Gautam är heller inte Asiens rikaste person längre, detta efter att Mukesh Ambanis nettoförmögenhet kopplad till Reliance Industries överstiger Gautams sedan några dagar tillbaka med cirka 700 miljoner dollar.

Hindenburg menar att Gautam har ökat sin nettoförmögenhet med över 100 miljarder dollar under de senaste tre åren, primärt genom 7 markandsnoterade nyckelinnehav som ökat i genomsnitt med 819 procent under den nämnda perioden. I den offentliggjorda rapporten trycker Hindenburg på att samtliga innehav är kraftigt övervärderade baserad på fundamental analys. Enligt blankarfirman finns det en massiv nedsida för samtliga ”nyckelinnehav”, och baserat på konglomeratets finansiella dokumentation finns det en nedsida på 85 procent sett till branschens normalvärdering. De noterade ”nyckelinnehav” har kollapsat sedan Hindenburgs attack och mer än 100 miljarder dollar uppges ha gått upp i rök sedan rapporten offentliggjordes. Dessutom valde ett av de noterade innehaven ”Adani Enterprises” att ställa in sin emission på 2,5 miljarder dollar trots att den blev fulltecknad.

På twitter har Hindenburg 427 000 följare och rapporten ”How The World’s 3rd Richest Man Is Pulling The Largest Con In Corporate History” fick direkt stor spridning i internationella medier. Indexleverantören MSCI, som står bakom MSCI World Index uttalade sig den 28 januari och uppgav till Reuters att de vill ha ”feedback” från konglomeratet med bakgrund av rapporten.

”MSCI bevakar publik information gällande situationen noggrant och de faktorer som påverkar lämpligheten för relevanta finansiella instrument för MSCI:s globala och investerbara marknadsindex”, skriver bolaget.

Bakom rapporten står ett omfattande undersökningsarbetet, och enligt blankarfirman har det tagit två år att färdigställa rapporten. Hiddenburg avslutar rapporten med att ställa 88 frågor till Adani Group för att de på ett transparent sätt skall få försvara sig mot de brister som påpekats.

Den 29 januari besvarade Adani Group Hindenburgs frågor samtidigt som de kallade balankarfirman för ”Madoffs of Manhattan”. Se Adanis svar. Hindenburg var snabba med att svara tillbaka bara några timmar efteråt och påpekade att Adani misslyckades med att svara specifikt på 62 av de totalt 88 ställda frågorna. Läs Hindenburgs svar.