Forskningsbolaget Attana har tillsammans med Innsbrucks medicinska universitet testat bolagets teknik för att mäta koncentrationen av SARS-CoV-2-antikroppar, och bolaget menar att precisionen är densamma som för redan FDA-godkänd teknik. Det framgår av ett pressmeddelande.

Attana har genomfört analyser med sin AVA-plattform på sex individer från Ischgl-regionen i Österrike vars prover levererades från Innsbrucks medicinska universitet.

“Den här studien är ytterligare en bekräftelse att AVA kan mäta koncentration av SARS-CoV-2 antikroppar från serumprover, minst lika väl som dagens FDA-godkända instrument. Detta kvantitativa mått av antikroppskoncentration är givetvis en viktig del av den immunologiska profilen, men ger långt ifrån en helhetsbild. Målsättningen med AVA-plattformen är att fastställa individers ‘grad av immunitet’ baserat både på kvantitativa och kvalitativa parametrar från patientprover”, säger Attanas vd Teodor Aastrup i en kommentar.

Aktien var under förmiddagen upp drygt 5 % på beskedet.