Under 2022 skapade en växande oro för stigande boräntor och levnadskostnader ett lågtryck på bostadsmarknaden. Antalet bostäder som kommit ut på marknaden ser ut att minska något för helåret jämfört med 2021, men en minskning även i antalet avslut har bidragit till ett rekordhögt utbud. Samtidigt finns tecken på en ljusning, då en relativt hög andel av Hemnets besökare tror att trenden med sjunkande bopriser kommer att vända eller plana ut inom en överskådlig framtid.

“När vi summerar bostadsåret 2022 kan vi konstatera att det varit ytterligare ett exceptionellt år med tydliga kontraster. De första månaderna steg priserna och efterfrågetrycket var högt. Under våren började priserna sjunka i samband med att Riksbanken höjde sin räntebana och sedan dess har marknaden präglats av försiktighet och avvaktan då osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen varit stor. Som en effekt av det har antalet avslut minskat tydligt trots det rekordhöga utbudet. Framöver kommer ränta, inflation och eventuella stöd från politiskt håll avgöra mycket av den kommande utvecklingen på bostadsmarknaden.”, säger Erik Holmberg marknadsanalytiker på Hemnet.

Ökad tro på sjunkande bostadspriser under året, möjligt trendbrott i december
I januari trodde 41 procent av bostadsköparna i Hemnets undersökning Köparbarometern, att priserna skulle stiga under de kommande sex månaderna. Endast 15 procent trodde då på sjunkande priser. I årets sista Köparbarometer är förhållanden de omvända, med 64 procent som tror att priserna kommer att sjunka, och 15 procent som tror att priserna kommer att stiga. Detta är dock något mer positivt än förväntningarna för november då endast 11 procent trodde på högre priser.

“Under 2022 har dynamiken på bostadsmarknaden förändrats. Från att ha varit en säljarens marknad under två speciella pandemiår är det nu enklare för köpare att välja bland ett stort utbud av bostäder som sjunkit i pris under året. Samtidigt har säljarna ofta inte bråttom eftersom de inte har köpt en bostad ännu. Eftersom den svenska bostadsmarknaden främst drivs av ett behov av att bo är det rimligt att tro att vi förr eller senare kommer att se en vändning på marknaden med köpare och säljare som har lättare att mötas.”, säger Staffan Tell talesperson och bostadsmarknadsexpert på Hemnet.

Rekordhögt bostadsutbud
I september 2022 fanns det drygt 27 000 lägenheter till salu i Sverige. Det var 19 procent fler än motsvarande månad året innan och den högsta nivån som noterats så långt tillbaka i tiden som Hemnet har statistik. Antalet villor till salu har också ökat kraftigt under året. I november var utbudet av villor 60 procent högre jämfört med samma månad året innan. Att utbudet har ökat beror delvis på att det kommit ut relativt många bostäder på marknaden samtidigt som andelen bostäder som sålts har minskat. I november var den genomsnittliga försäljningstiden för lägenheter på Hemnet  24 dagar jämfört med 15 dagar för samma månad 2021. För villor ökade den genomsnittliga försäljningstiden från 20 dagar i november 2021 till 32 dagar under november 2022.

Möjlig vändning för bostadsmarknaden under 2023 enligt Hemnets besökare
Även om många mätpunkter vittnar om en svalare bostadsmarknad visar Hemnets undersökningar att många bostadsspekulanter tror att en vändning kan komma under det kommande året. 26 procent tror att bopriserna kommer att gå ned i ytterligare 6 till 12 månader innan de vänder eller planar ut. 19 procent tror att det kommer att ta 3 till 6 månader och 8 procent tror på 0 till 3 månader. På frågan hur mycket mer priserna ska gå ned svarar 14 procent att de inte tror på ytterligare nedgångar, medan 29 procent tror att nedgången blir 1 till 5 procent.

En annan aktuell undersökning från Hemnet visar att fler än åtta av tio svarande som sålt en bostad sedan maj uppger att de är nöjda med sin försäljning. Hela 64 procent svarade dessutom att de sålt med en vinst på 10 procent eller mer.

Hemnet 2022 i siffror*:

203 270 totalt antal objekt publicerade (-2%)

634 miljarder kronor totalt i utropspris (+4%)

54 914 villor har lagts ut till försäljning (+7%)

116 656 lägenheter har lagts ut till försäljning (-6%)

* Siffrorna avser perioden januari till november och inkluderar nyproduktion. Jämförelsen är för samma period 2021.

Placering Bostadstyp Kommun Mäklare (länk) Antal klick
1 Villa Danderyd Bremberg International Estate 247 300
2 Lägenhet Stockholm Edward & Partners 209 585
3 Villa Lidingö Anna Ski Mäkleri 180 397
4 Villa Göteborg P.O. Fastighetsbyrå 179 350
5 Gård Skurup Skånegårdar 170 500
6 Villa Uppsala Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 145 026