Den finska energigiganten Fortum köper Telge Energi för att stärka sin dominerande position som leverantör av energilösningar till hushåll och företag i Norden och blir därmed Sveriges största energiföretag. Förvärvet är en del av Fortums strategi att i stor utsträckning tillhandahålla stabil, fossilfri el och tjänster till sina kunder samt hjälpa dem att ersätta fossila bränslen i sina processer. Det framgår enligt Fortums pressmeddelande.

Enligt Mikael Rönnblad, chef för Fortums energilösningsleverans, kommer förvärvet av Telge Energi att öka möjligheterna att utveckla nya tjänster och lösningar genom att dra nytta av synergier mellan de två företagen. Detta kommer gynna alla kunder, och Rönnblad ser fram emot detta.

Telge Energi är en av Sveriges tio största elhandlare med cirka 150 000 kunder, främst hushållskunder, och har även en stark position på företagsmarknaden. Företaget har ungefär hundra anställda. År 2022 levererade Telge Energi 1,8 TWh fossilfri el och genererade en vinst på 31 miljoner kronor. Förvärvspriset är 450 miljoner kronor.

Alexander Rosenberg (M), kommunalråd och styrelseordförande för Telge AB, påpekar att Telge Energi, med kommunen som stöd, har historiskt sett bidragit till utvecklingen av förnybar energiförsörjning inom branschen. Inför framtiden ser man behovet av stora investeringar för Södertäljes tillväxt, och försäljningen av Telge Energi frigör resurser för satsningar på kärnverksamheten. Rosenberg uttrycker stolthet över att lämna över ett välskött Telge Energi till en ny ägare.

Affären är föremål för godkännande från både Södertälje kommun och Konkurrensverket och förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2023. För Telge Energis kunder kommer befintliga avtal och tjänster att förbli oförändrade efter det planerade ägarskiftet.