ECB ränta: Prognoser från 10 stora banker om dagens räntebesked

ECB Ränta
Europeiska centralbanken meddelar idag klockan 14.15 svensk tid sitt räntebesked. 10 storbanker ger sin syn på förutsättningarna och prognos för vilket beslut som kommer att fattas. Synpunkterna är delade. Av de 49 analytikerna som tillfrågats ser 26 ingen förändring och 23 förväntar sig en höjning på 25 punkter till 4 %.

Beslutet kommer med hög sannolikhet att även påverka Riksbankens räntebesked på onsdag nästa vecka.

Presskonferensen från ECB kan ses live på denna länk.

TDS Även om en höjning och att behålla räntan är nästan lika sannolika, förväntar vi oss nu att ECB kommer att behålla inlåningsräntan oförändrad på 3,75 % vid mötet i september. Vi tror också att detta kommer att markera slutet på stramningscykeln, även om det fortfarande finns risker kring en eventuell höjning i oktober.

Société Générale Vi förväntar oss att de svagare ekonomiska data kommer att tillåta ECB att behålla räntan oförändrad för att bedöma mer data. Vi förväntar oss dock inte att ECB ska ge upp sin hökiga inriktning innan det är helt klart att målet på 2 % kan uppnås i tid, och förväntar oss en ytterligare räntehöjning senare i år, troligen i december, och mer kvantitativ åtstramning tidigt nästa år.

Citi Med räntebeslutet vid ECB-mötet den 14 september fint avvägt kommer ECB:s personalprognoser att spela en avgörande roll. Prognoserna samordnas av ECB:s personal, till skillnad från de nationella centralbankerna. I tidigare övningar har detta tenderat att ge mer duvaktiga resultat, åtminstone för kärninflationen 2024. Vi förväntar oss att ECB:s personal ska sänka prognoserna för euroområdets BNP avsevärt från 0,9 % under 2023, 1,5 % under 2024 och 1,6 % under 2025 till 0,5 % under 2023, 0,7 % under 2024 och 1,4 % under 2025. Detta bör också sätta arbetslöshetsgraden på en måttligt stigande bana. Vi förväntar oss emellertid högre inflationsprognoser för 2023 (5,7 % jämfört med 5,4 %), i stort sett oförändrat för 2024 på 3,0 % och något lägre för 2025 (2,1 % för konsumentprisindex och 2,2 % för kärninflationen).

ING Bank Vi erkänner att det är en mycket jämn bedömning, men ändå för hög inflation, fokus på faktiska utvecklingar snarare än förutsagda, och rädsla för att avbryta för tidigt kommer att luta balansen mot en slutlig räntehöjning på 25 punkter.

Wells Fargo Vi förväntar oss att beslutsfattarna kommer att behålla räntan oförändrad på 3,75 %. Samtidigt kan beslutsfattarna ge sig själva flexibilitet att höja räntan på kommande möten beroende på hur data utvecklas, särskilt kärninflationen. Denna något hökiga inställning bör också hindra ECB från att lätta på penningpolitiken för tidigt. Vi förväntar oss att räntesänkningar börjar i mitten av 2024, och när de börjar, förväntar vi oss ett långsammare takt av lättnad än tidigare iterationer av våra ECB-prognoser.

Deutsche Bank Våra ekonomer har nervöst hållit fast vid sin prognos om en slutlig inlåningsränta på 3,75 % i många månader nu, och därför tror de att ECB kommer att behålla räntan oförändrad. Även om de inte höjer räntan den här veckan, förvänta dig inte något tecken på att rådet är övertygat om att detta är den sista höjningen. Mycket osäkerhet kvarstår kring europeisk inflation, medan BNP har varit i nära stillastående sedan förra hösten.

Danske Bank Vi förväntar oss att ECB kommer att genomföra en sista räntehöjning på 25 punkter på grund av fortfarande för hög inflation och förväntad inflation över målet. Vi förväntar oss också en förflyttning av slutet på fullständig återinvestering av PEPP, för närvarande planerad till december 2024.

Rabobank Torsdagens beslut kommer att vara en mycket jämn bedömning. Vi favoriserar knappt att behålla räntan, och vi förväntar oss att ECB kommer att påstå att fler höjningar fortfarande kan följa. Tillväxtutsikterna försämras, och överstramning blir en verklig möjlighet. Men inflationen förblir hög, och oddsen för en ytterligare höjning är mer än bara en svansrisk. Vi förväntar oss att ECB kommer att lämna sina politiska räntor oförändrade. Vi ser en liten risk för en ökning av minimikraven för nödvändiga reserver vid detta möte.

Commerzbank Med tanke på den svaga ekonomin och den nedåtgående trenden i inflationstakten är det osannolikt att ECB kommer att höja sina nyckelräntor ytterligare, och räntorna kommer troligen att förbli oförändrade vid kommande möten. Samma gäller för nästa år, eftersom underliggande inflation sannolikt kommer att visa sig vara seg, särskilt inom tjänstesektorn. Andra ämnen kan vara slutet på det pandemiska inköpsprogrammet PEPP och ersättningen av överskottsinlåning, även om det är osannolikt att det kommer att fattas några beslut om dessa frågor.

Nordea ECB är i valet och kvalet om de ska höja räntorna igen eller inte. Vi tror att rådet kommer att pausa, men signalera beredskap att göra mer vid kommande möten om det behövs. Både inflations- och tillväxtprognoserna kan se nedåtjusteringar.

 

Disclaimer: Uttalanden och prognoser från ovan banker är fritt översatta från engelska