Det kan vara för tidigt för Europeiska centralbanken, ECB, att pausa sina räntehöjningar nu, eftersom en tidig avstannande i kampen mot inflationen kan tvinga banken att senare påföra ekonomin ännu mer smärta, sade den lettiske beslutsfattaren Martins Kazaks på lördagen. Det rapporterar tidningen Reuters.

ECB har höjt räntorna vid var och en av sina senaste nio möten för att hejda en skenande inflation, men beslutsfattarna överväger nu en paus då riskerna för en recession närmar sig, inflationen mattas av och löneökningen förblir måttlig.

Kazaks “hellre höja nu än att skjuta upp problemet”

“Med den information vi har nu – och det kommer självklart mer data – skulle jag säga att en blygsam höjning skulle vara säkrare, snarare än att skjuta upp det och riskera att behöva göra mycket mer senare under året eller tidigt nästa år,” sade Kazaks till Reuters i kulisserna av den årliga sammankomsten för centralbanker och ekonomer i Jackson Hole, Wyoming.

Marknaderna ser ungefär en 50 % chans till en ytterligare höjning i september, men en höjning innan årets slut anses vara mycket trolig.

“Vi kan sänka räntorna om vi höjer dem för mycket och vi kan sänka ganska snart,” sade han. “Men om vi har gjort för lite kan vi behöva höja dem ännu mer, så det är billigare att göra det tidigare än senare.”

Ändå tillade Lettlands centralbankchef att han kommer att gå in i policybeslutet den 14 september med ett öppet sinne och behöver se ny data innan han tar ställning.

Arbetet är inte klart

Även om ECB väljer att inte höja räntorna, måste de klargöra att deras arbete ännu inte är klart och att ytterligare åtstramning av penningpolitiken kan vara aktuell, sa Kazaks.

ECB:s prognoser förutspår för närvarande att inflationen kommer återvända till sitt mål på 2 % först sent 2025, och Kazaks argumenterade för att detta var för sent.

En viktig anledning till varför vissa överväger en paus är att indikatorer för ekonomisk tillväxt nu pekar på en kontraktion under det tredje kvartalet, trots vad som kan vara en rekordstark turistsäsong.

Industrin redan i recession

Industrin befinner sig redan i recession och tjänstesektorn mattas också av, med både enkäter och indikatorer som hamnar under förväntningarna.

Även om tillväxten förblir platt under resten av året, sa Kazaks att en djup recession inte är att vänta eftersom regionen fortfarande visar motståndskraft och viss mattning på arbetsmarknaden faktiskt var önskvärd för att dämpa inflationen.

När räntorna når sin topp bör de hållas stabila under en tid, och ECB bör bara börja sänka räntorna när prognoserna börjar visa att inflationen är i riskzonen att falla under 2 %.

Sänkningar kan påbörjas först under andra halvan av 2024

“Jag skulle vara redo att börja sänka räntorna när inflationsprognosen – alltså utsikterna och inte faktiska data – börjar underskrida vårt mål på 2% på ett konsekvent sätt,” sade han.

Marknaderna förutspår en räntesänkning först under andra halvan av 2024, och Kazaks sade att han inte ansåg detta vara oförenligt med den makroekonomiska prognosen.