För de som under det gånga året köpt ett småhus med rörlig ränta kan inom kort väntas sig ökade räntekostnader runt 20 660 kr, men räntekostnaderna varierar kraftigt mellan länen.

–Räntehöjningen slår mot hushåll som redan pressas hårt av dyrare el och höjda priser på i stort sett allt. När pengarna inte räcker till allt man var van vid kommer människor att ändra sina vanor och dra ner på det som går – då kommer företagen tvingas att säga upp personal eller värsta fall gå i konkurs. Sverige står inför tuffa tider, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

I dag höjde Riksbanken styrräntan med 100 punkter, från 0,75 procent till 1,75 procent. Den genomsnittliga snitträntan för tremånaders rörliga bolån hos de fem stora bankerna kommer därmed sannolikt att öka från 2,53 procent till 3,53 procent inom kort.

För de hushåll som under det senaste året köpt ett småhus med 75 procents belåning och med rörlig ränta, väntas räntekostnaderna öka från dagens 52 311 kronor till 72 971 kronor per år, efter ränteavdrag. Det ger en ökning med 20 660 kronor per år.

Storleken på hushållens bolån skiljer sig åt mellan Sveriges län ger olika stora räntekostnader. Lägst ökning återfinns i Västernorrlands län. Där ökar räntekostnaderna med 10 024 kronor per år. Högst ökning väntas i Stockholm där räntekostnaderna ökar med 37 580 kronor per år för exempelhushållet.

– Amorteringskravet riskerar att ta oss snabbare och djupare ner i lågkonjunkturen. Nu bör man pausa det skärpta amorteringskravet så att hushåll har tid att anpassa sig till alla höjda utgifter. Folk måste kunna prioritera att ställa mat på bordet och köpa kläder till barnen före de amorterar på bolånet, säger Stefan Westerberg.