Äntligen finns det instrument för att kunna följa upp utvecklingen kring kontorshotellsbranschen i Stockholm. Yta.se har i egenskap av Stockholms största förmedlare av kontorshotell fortsatt att följa utvecklingen av beläggningsgraden i branschen efter deras djupdykande marknadsrapport som släpptes i september tidigare i år. Yta.se samarbetar med majoriteten av kontorshotellsanläggningarna i Stockholm och har i sin databas idag över 4000 rum som uppdateras kontinuerligt kring både vakanser och priser.

Beläggningsgraden har ökat med hela 11 procentenheter på bara några månader
Nya färska mätningar som yta.se genomfört visar på en ökande efterfrågan av coworking i Stockholm. “När vi släppte vår marknadsrapport i september låg beläggningsgraden på 66% under Q2. Efter sommaren har antalet uthyrda rum hos kontorshotellen ökat med imponerande 11 procentenheter” meddelar Lisa Björklund, projektledare över databasen hos yta.se.

 

Utvecklingen kring beläggningsgraden i Stockholm
Grafen visar utvecklingen kring beläggningsgraden i Stockholm under det gångna året, källa: yta.se’s databas

Coworkingmarknaden växte i Stockholm under år 2020 trots pandemin
Branschen fick möta sin största utmaning när pandemin drog in över Sverige, plötsligt var många medlemmar tvungna att arbeta hemifrån vilket lämnade en del lokaler tomma under en stor del av de gångna åren. “Siffrorna för år 2020 har kommit in nu och trots pandemin har coworking fortsatt att ta marknadsandelar och fortsätter det i denna takt, med en ökning på runt 20-25% per år, kommer branschen att omsätta omkring 4 miljarder år 2025. Denna siffra skulle innebär hela 10% av den totala omsättningen i kontorsmarknaden i Stockholm” fortsätter Lisa Björklund.

Utvecklingen hos coworkingbranschen under de gångna åren
Grafen visar på utvecklingen hos coworkingbranschen under de gångna åren (i blått) och  siffror som kommer gälla om branschen fortsätter att växa i liknande takt som tidigare.

Det är dags att göra coworking mer tillgängligt för allmänheten
Yta.se har insett de enorma fördelarna med att snabbt kunna jämföra kontorshotell i deras databas i jakten på det perfekta kontoret till företagen de hjälper, nu vill de göra det möjligt även för allmänheten att enkelt få en överblick av de kontorshotell som finns i Stockholm. “Vi hoppas öka intresset och förståelsen av coworking genom att släppa en ny marknadsplats där vi gör vår databas publik. Idag finns inget smidigt sätt att jämföra kontorshotell och boka visningar på i Stockholm, det vill vi ändra på” säger Lisa Björklund. Planen är att den nya marknadsplatsen, som innehåller bilder, planritningar, information, vakansstatus samt prisinformation från kontorshotellen i Stockholm, blir tillgänglig publikt till årsskiftet.