Spontant sett kan det verka fel att investera i fastigheter i en marknadskrasch som drabbar detaljhandeln hårt. Att köpa en REIT, en så kallad Real Estate Investment Trust, som tjänar pengar på att hyra, leasa eller sälja sina fastigheter, behöver emellertid inte vara fel.

Många fastighetsbolag kommer att drabbas av betydande förluster under de kommande månaderna eftersom deras hyresgäster får gratis eller reducerad hyran under denna pandemi. Andra kommer att se sina kunder gå i konkurs, eller stänga ned delar av sitt butiksbestånd. Det finns emellertid en REIT som kommer att dra nytta av den stigande efterfrågan på e-handel.

WPT Real Estate Investment

Vi vänder oss till den kanadensiska marknaden, och hittar ett bolag som heter WPT Real Estate Investment Trust (TSX:WIR.U). Precis som de flesta andra bolag fick även detta företag se sin aktiekurs falla kraftigt i mitten av mars. Orsaken var att investerarna kollektivt och utan urskillning sålde av sina aktier när COVID-19 kom på var mans läppar. WPT har emellertid gjort bra från sig sedan dess.

Efterfrågan på e-handel växer snabbare än väntat

Enligt flera fastighetsutvecklare har mandatet att stanna hemma fått e- handelsmarknaden att explodera.Medan mindre fysiska butikerdrabbas hårt av krisen, växer e-handeln och gynnar stora bolag som Amazon, Home Depot, FedEx och UPS. Dessa söker utrymmen för att skapa ytterligare distributionslager.

Dessa företag försöker dra fördel av den ekonomiska avmattningen och säkra utrymme för hyresavtal för att möta den nuvarande, såväl som beräknade, framtida efterfrågan.

Detta är goda nyheter för WPT. Företaget äger en portfölj av amerikanska fastigheter anpassad mot lätt industri. Amazon är en av de 10 största hyresgästerna.

Stark balansräkning

I slutet av förra året rapporterade WPT en beläggningsgrad på 99 procent med en genomsnittlig hyresperiod på 4,9 år. Bolaget slutade 2019 med en soliditet 57,1 procent, långt lägre belåning vad vi är vana att se bland fastighetsbolag. Räntetäckningsgraden låg på höga 3,1 och skuldsättningen i förhållande till EBITDA på åtta. Dessa siffror ser onekligen stabila ut.

Innan COVID-19 översteg efterfrågan på lätta industriella fastigheter redan utbudet på grund av den enorma populariteten av online shopping. Stängningen av de flesta detaljhandelsbutiker i USA och Kanada under Coronavirusutbrottet har ökat denna efterfrågan dramatiskt.

E-handelsföretag kräver stora logistiska operationer för att stödja lager-, förpacknings- och leveranskrav. Dessa krav på kvadratmeter är mycket större än de traditionella behållarna för tegel- och murbruk.

Den låga volymen tillgängliga industriella fastigheter i kombination med stigande efterfrågan har skapat en växande brist på lämpliga fastigheter. Allteftersom populariteten för online shopping ökar, kommer efterfrågan att öka ytterligare, vilket gör att priser och hyror ökar, vilket är goda nyheter för fastighetsbolag som WPT som specialiserar sig på exakt denna typ av fastigheter.

WPT är i den avundsvärda positionen att kunna dra nytta av de unika industriella behoven som skapas av stanna-hemma-ordern. Bolaget kan också dra nytta av statliga program som utformats för att hjälpa fastighetsbolag under den ekonomiska krisen samt lägre räntor.

Fallande räntor minskar kostnaden för finansiering av fastigheter och ökar därmed lönsamheten och resultatet för WPT.