Den extra bolagsstämman i Dvidend Sweden beslutade den 18 november 2019 om utdelning av aktier i WilLak AB (WilLak). Samtidigt gavs styrelsen ett bemyndigade att sätta avstämningsdag för denna utdelning.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i WilLak för varje 7 aktier i Dividend (avser aktieslag A och B) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt.

Styrelsen för Dividend Sweden har nu beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 4 maj 2020. Det innebär att sista dag för handel inklusive rätten till utdelning av aktier i WilLak är den 29 april 2020. Den 30 april 2020 handlas Dividends aktie utan rätt till utdelning av aktier i WilLak.

Listningsnamn: Dividend Sweden B