Stockmanns styrelse har i dag utnämnt Susanne Ehnbåge till Stockmannkoncernens verkställande direktör med omedelbar verkan. Tidigare verkställande direktören Jari Latvanen lämnar bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

Susanne Ehnbåge övergår till uppgiften som koncernens verkställande direktör efter att sedan år 2018 framgångsrikt ha lett Stockmannkoncernens modebolag Lindex i uppgiften som verkställande direktör. Hon har tidigare jobbat som verkställande direktör för det onlinebaserade hemelektronikbolaget NetOnNet Group samt i SIBA, som står för handeln i de fysiska butikerna.

”Vi är på rätt spår i vår förändring, helt i linje med vår strategi. Vi anser att det nu är rätt tidpunkt fortsätta stärka tillväxten genom en förändring i gruppens ledning. Susanne Ehnbåge har bevisligen ett starkt kunnande inom både detaljhandel och näthandel. Hon leder framgångsrikt både affärsverksamhet och människor i ett snabbt föränderligt marknadsläge samtidigt som hon levererar goda ekonomiska resultat.

Den stabila tillväxten och resultaten i Lindex affärsverksamhet har innehaft en nyckelroll i att stärka hela Stockmannkoncernens position. Genom att låta Susanne ta över ledningen vill vi säkerställa att vi fortsätter på denna väg. Som en del av den samtidigt pågående strategiprocessen fortsätter vi att överväga våra strategiska alternativ samt att utreda finansieringsmöjligheterna efter företagssaneringen”, säger Stockmannkoncernens styrelseordförande Sari Pohjonen.

”Det är en stor ära att bli ombedd att leda Stockmannkoncernen. Inom detaljhandeln pågår flera intressanta utvecklingsmöjligheter, vilka vi har potential att dra nytta av tillsammans med vår kunniga personal. Både Lindex och Stockmanns varumärken är framgångsrika och utvecklas hela tiden tack vare noggrant utvalda sortiment och tjänster, en stark fokusering på hållbarhet samt investeringar i att utveckla digitaliseringen. Vi kommer att fortsätta att driva våra strategiska prioriteringsområden framåt i syfte att stärka tillväxten i bägge våra divisioner”, säger Susanne Ehnbåge, Stockmannkoncernens nyutnämnda verkställande direktör.