Bioteknikbolaget Isofol Medical AB har som avsikt att stärka kassan med totalt 500 mSEK där 400 mSEK ska tas in genom en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare och 100 mSEK ska tas in genom en riktad nyemission.

Isofols vd Ulf Jungnelius kommenterar: “Under det senaste året har Isofol uppnått flera viktiga milstolpar såsom två partnerskapsavtal, en fullt rekryterad AGENT-studie och under första kvartalet 2021 ett positivt resultat av interimanalysen. Att stärka vår finansiella ställning gör det möjligt för oss att säkra den finansiering som behövs för att skicka in en ny läkemedelsansökan till FDA och EMA, förväntat under andra halvåret 2022. Dessutom gör det att vi kan hålla en hög takt i pre-kommersialiseringsaktiviteterna för att säkerställa förutsättningarna för en framgångsrik lansering av arfolitixorin efter ett potentiellt godkännande. Vi ser också god potential att fortsätta utvecklingen av genuttrycksanalysen för arfolitixorin för att erbjuda nya behandlingsalternativ för cancerpatienter och skapa värde för våra aktieägare.”

Isofol Medical ingår i finanstids koncept “Veckans Aktie”. Aktien sjunker på torsdagsförmiddagen efter dagens nyhet.