Småföretagarnas Riksförbund har idag skickat en hemställan till finansdepartementet och finansminister Magdalena Andersson: Förläng avbetalningstiden för lån på skattekontot.

Pandemin har inneburit stora ansträngningar för många av landets småföretagare. I princip är alla buffertar nu tömda samtidigt som lånemöjligheterna är ytterst begränsade. Småföretagarnas Riksförbund hemställer därför om åtgärder syftande till att rädda ett större antal företag/företagare från konkurs samt skapa förutsättningar för en vettig fortsättning och återstart efter pandemin.

Då regeringen själva sett till att lån från företagares eget skattekonto blivit en framkomlig väg i avvaktan på besked av andra stödinsatser borde det i rådande situation tas hänsyn till det ökande behovet av förlängd avbetalningstid på lånade medel. Nuvarande tidsfrist sattes när synen på när pandemin väl skulle vara över var en helt annat än idag.

Hemställan enligt nedan:
Som likviditetstillskott har utrymmet för att låna pengar via skattekonto förlängts via Prop. 2020/21:166. Förlängningen innebär att de belopp som företag tvingas låna blir större, samtidigt som de mest drabbade företagen redan har tvingats spara på allt under lång tid. Vid perioden då återstart kan tänkas så är bristerna i de mesta drabbade företagen omfattande. Alla investeringar, renoveringar, fortbildning av personal med mera har fått vila under mer än ett år.

I regeringens förslag anges att anståndstiden kan förlängas med som längst ett år (Prop. 2020/21:166), vilket får anses vara en mycket kort återbetalningstid för att inte tvinga de vanligtvis friska företagen att kasta in handduken på upploppet.

Vid diskussioner med Skatteverket har vi kommit fram till att en lämplig normal återbetalningstid bör förlängas till det dubbla, alltså 24 månader. Regeln om att kunna förkorta avbetalningstiden i samråd med Skatteverket bör samtidigt kvarstå.