Genom Abacubes tjänst kan personskadereglerare automatisera stora delar av deras ersättningsberäkningar och spara upp till 80 procent av arbetstiden. Uppstickaren signerade kunderna ICA Försäkring och Svedea tidigt i sin bolagsresa. Nu knappt ett år efter uppstart tar techstartupen in tre miljoner kronor för fortsatt expansion samt välkomnar branschprofilen Marika Granström som styrelseordförande.

Abacube startades i januari i år av vd Ludvig Edlund, bolagsbyggaren Hidden Dreams och branschveteranerna Amin Zamayeri, Kenneth Malmborg och Niclas Franck. Svenska försäkringsbolag ersätter över 90 000 personskador varje år och utöver att de äter dyrbar tid så bäddar det manuella arbetet för vanligt förekommande beräkningsfel. Abacube ska effektivisera försäkringsbranschen och kunder använder redan tjänsten för skarpa ärenden. För att möta den växande efterfrågan samt utvecklingstakten har de nu tagit in tre miljoner kronor och utökat teamet. Willie Björnbom, Tech Lead, kommer senast från försäkringsbolaget Hedvig och branschprofilen Marika Granström är numera styrelseordförande. Marika är vd på Lärarförsäkringar och står bakom omvärldsbevakningstjänsten ”Försäkringsplatsen”. Hon är även medgrundare till försäkringsnätverket ”Insurance Evolution”.

– Insurtechbolag som Abacube behövs och potentialen är stor när det kommer till effektivisering på skadesidan. Genom kortare ledtider i komplexa ersättningsberäkningar blir lönsamheten bättre och kunderna nöjdare när ersättningen ges i rätt tid. Dessutom förstärks affärsetiken med en rättvisare ersättningsberäkning. Vi kommer göra flera positiva och betydande förändringar i branschen vilket gör mig både glad och stolt, säger Marika Granström, Styrelseordförande i Abacube.

Abacube tog in tre miljoner kronor till en 20 miljoner pre-money värdering. Bland investerarna hittar du bland andra affärsprofilen Christer Hellström, juridiska experten Carl Svernlöv samt Esmaeilzadeh Holding.

– Med den nyfyllda kassan ska vi utöka vårt tekniska team för att plocka hem ägandet av utvecklingsarbetet. Vi märker en växande efterfrågan från både befintliga och potentiella kunder för vår tjänst så det känns fantastiskt att vi nu har medel till att leva upp till de behoven. Vi kommer bespara branschen tusentals timmar, samtidigt som bolagen och skadelidande kan vara trygga i att utbetalningen blir korrekt. Och som kronan på verket detta första levnadsår kliver Marika dessutom på som styrelseordförande, ett starkt tillskott till vår fortsatta bolagsresa, säger Ludvig Edlund, medgrundare och vd på Abacube.

Läs mer om Abacube här!