Medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS har genom en direktanvisning från Stockholms stad fått klartecken att bygga cirka 160 nya bostäder mellan Mälarhöjden och Bredäng. Cirka 20 procent av bostäderna kommer att erbjudas genom OBOS Deläga – en boköpsmodell som ger fler möjlighet att äga sitt boende. Säljstart beräknas till 2024.

– Det här är ett natur- och centrumnära område med stor potential att växa och bli ännu mer attraktivt för såväl gamla som nya invånare. Därför känns det extra roligt att vi kan lansera OBOS Deläga just här. Fler måste få möjlighet att äga sin bostad i den växande Stockholmsregionen, säger Sofia Ljungdahl, VD på OBOS Nya Hem.

OBOS Deläga är en boköpsmodell där köparen blir ”sambo” med OBOS genom att till en början äga mellan 50 och 90 procent av bostaden. Resterande andel samägs med OBOS. Köparen kan därefter stegvis öka sitt ägande, med siktet inställt på att inom tio år äga 100 procent. Modellen har under 2021 introducerats i flera projekt i Stockholm, Malmö, Göteborg, Växjö och Uppsala.

– I dag finns för få alternativ för den som varken kan få en hyreslägenhet eller ta bolån. Genom vår modell vill vi ge människor i alla åldrar möjlighet att äga sitt boende. Därmed kan vi som bostadsutvecklare bidra till att bryta segregationen på bostadsmarknaden, säger Sofia Ljungdahl.

De planerade lägenheterna kommer att fördelas på fem huskroppar och variera i både storlek och form. Planen är att Bredängs flerbostadshus ska möta Mälarhöjdens villabebyggelse och därmed länka samman de båda stadsdelarna. Bostäderna är en del av Fokus Skärholmen – Stockholms stads största projekt med fokus på social hållbarhet.

– Det känns viktigt att ta armkrok med Stockholms stad i strävan mot en socialt hållbar bostadsmarknad. Som medlemsägd koncern vill vi sponsra samhällsnyttiga initiativ och stötta projekt som skapar platser där folk kan mötas, säger Sofia Ljungdahl.