Laddstationsbolaget Zaptec redovisar en betydligt högre omsättning och justerad ebitda-vinst under det första kvartalet jämfört med året innan. Nettoförlusten steg under perioden. Aktien är upp över 13 procent för dagen i skrivande stund.

Omsättningen steg till 132,2 miljoner norska kronor (73,1).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 9,1 miljoner norska kronor (5,5), med en justerad ebitda-marginal på 6,9 procent (7,5).

Rörelseresultatet blev -6,9 miljoner norska kronor (-6,4).

Resultatet före skatt var -9,3 miljoner norska kronor (-5,7).

Resultatet efter skatt blev -7,0 miljoner norska kronor (-6,4).

Bolaget hade under kvartalet en lägre än planerad produktion till följd av komponentbristen, vilket resulterade i en eftersläpning av både Zaptec Pro- och Zaptec Go-laddare i slutet av första kvartalet. Denna eftersläpning väntas bli levererad under det andra och tredje kvartalet.

Zaptec, MNOK Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 132,2 73,1 80,8%
EBITDA, justerat 9,1 5,5 65,5%
EBITDA-marginal, justerad 6,9% 7,5%
Rörelseresultat -6,9 -6,4
Resultat före skatt -9,3 -5,7
Nettoresultat -7,0 -6,4