Hållbarhetsmärkt mat är ett allt vanligare val för svenska konsumenter som vill bidra till en mer hållbar framtid. Men högre priser gör att fler väljer bort hållbarhetsmärkt mat när matprisinflationen ökar. För att driva produktionen och konsumtionen i en mer hållbar riktning presenterade dagligvarukoncernen Axfood förra året ett förslag om sänkt eller slopad matmoms på hållbarhetsmärkta varor. En ny undersökning visar nu att svenska konsumenter är mycket positiva till förslaget och skulle handla mer hållbart om det genomfördes.

Enligt Axfoods undersökning är mer än tre fjärdedelar av konsumenterna (76 procent) positiva till förslaget om sänkt eller slopad moms på hållbarhetsmärkt mat. Ännu fler (92 procent) uppger att de skulle öka sin konsumtion av hållbara varor om momsen sänktes eller avskaffades. Att konsumenter ibland väljer bort hållbarhetsmärkt mat på grund av högre priser är känt sedan tidigare, och försäljningsutvecklingen under 2022 visar på ökad risk för detta. Med sänkt eller slopad moms på hållbarhetsmärkt mat ges konsumenter möjlighet att handla hållbart till lägre priser.

Sänkt eller slopad moms på hållbarhetsmärkt mat skulle också motivera livsmedelsproducenter och andra företag i livsmedelskedjan att i högre utsträckning uppfylla kraven för hållbarhetsmärkningar för att öka varornas konkurrenskraft. Det skulle ge en dubbel effekt genom både sänkt prisnivå för konsumenter och ökad takt i den gröna omställningen till en mer hållbar produktion.

Axfoods förslag om sänkt eller slopad moms på hållbarhetsmärkt mat finns med i rapporten Mat 2030, som är en hållbar livsmedelsstrategi för Sverige. EU vill öka möjligheterna till att använda differentierad moms för att stimulera en mer hållbar konsumtion. Detta är en tydlig signal om att den svenska politiken nu bör agera och utreda hur en sådan lösning kan komma på plats.

– Vi vill se en förändring av matsystemet där det lönar sig att både producera och konsumera mer hållbart. Sänkt eller slopad moms på hållbarhetsmärkta varor är det effektivaste sättet för att få till en snabb och märkbar förändring, säger Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij.

Undersökningen genomfördes av Parlametric på uppdrag av Axfood, och totalt 1 000 respondenter från hela Sverige deltog i den digitala undersökningen om hållbar matkonsumtion i slutet av 2022. Matmomsen är idag 12 procent, och majoriteten av svenska konsumenter är positiva till förslaget om sänkt eller slopad moms på hållbarhetsmärkt mat. Detta kan vara en väg mot en mer hållbar framtid för både produktion och konsumtion av mat i Sverige.