Den pågående ekonomiska pressen i form av stigande priser och återkommande räntehöjningar har fått svenskarnas ekonomi att kännas allt mer ansträngd. Denna situation har lett till att svenskarna blivit mer prismedvetna och mindre fokuserade på miljö och hållbarhet. En färsk undersökning, genomförd av Novus på uppdrag av fakturaplattformen Billogram, visar att stamkundsrabatter värderas tio gånger högre än miljöaspekter och hållbarhet hos svenska konsumenter.

Den ekonomiska situationen utgör en stor utmaning för många hushåll i Sverige och skapar förändrade incitament för kundlojalitet. Enligt undersökningen från Billogram anser 20 procent av svenskarna att bonussystem och stamkundsrabatter är det viktigaste för att behålla dem som kunder, förutom ett sänkt pris. Därefter kommer snabb kundservice (14 procent) och bättre, skräddarsydda tjänster (9 procent). Endast 2 procent anser att ett företags fokus på miljö, klimat och hållbarhet är det viktigaste för att vara en lojal kund.

– Det är tydligt att svenskarnas prioriteringar förändras när deras ekonomi blir ansträngd. För att lugna kundernas ekonomiska oro och kunna kommunicera värden som inte enbart handlar om pris, blir det nu extra viktigt att ha en proaktiv och transparent kommunikation med kunderna samt tillräckliga resurser för att hantera det ökade trycket på kundtjänst, säger Tim Öhman Cirillo, COO på Billogram.

Enligt undersökningen svarar nästan hälften (46 procent) av svenskarna att det ekonomiska läget har gjort dem mindre miljömedvetna och mer fokuserade på priser. Bland åldersgruppen 35-49 år är siffran ännu högre, 55 procent. Detta avspeglas också i svenskarnas ökade uppmärksamhet kring sina betalningar. Nästan sex av tio (58 procent) är idag mer noggranna med att granska innehållet i sina fakturor jämfört med för ett år sedan. Likaså vill en liknande andel (58 procent) se tydliga förklaringar till eventuella prishöjningar på fakturorna, och nästan hälften (48 procent) önskar att det finns mer utförlig information om avgifter och kostnader. Hela åtta av tio (80 procent) anser att en smidig betalningsprocess är viktig för att de ska vara lojala som kunder. Bland åldersgruppen 18-34 år är siffran ännu högre, 89 procent.

– För att bygga starka kundrelationer på lång sikt är det viktigt att förstå och kunna anpassa sig till kundernas snabbt föränderliga prioriteringar. I detta sammanhang blir det tydligt att fakturan spelar en avgörande roll som en viktig kontaktyta med kunderna, och därmed blir den ett kraftfullt verktyg för att bygga upp långvarig kundlojalitet, förklarar Tim Öhman Cirillo, COO på Billogram.

Det är dock oroande att det ekonomiska trycket har resulterat i en minskad uppmärksamhet kring miljö och hållbarhet. Att endast 2 procent anser att dessa aspekter är det viktigaste för att vara en lojal kund visar på en oroande obalans. Trots det är det inte förvånande att konsumenterna fokuserar mer på det som direkt påverkar deras ekonomi när de möter ekonomiska utmaningar.

Resultat från undersökningen 
  • 20% säger att att bonussystem/stamkundsrabatt är det viktigaste en leverantör kan erbjuda, förutom att sänka priset, för att man ska stanna kvar som kund.
  • 2% säger att miljö/klimat/hållbarhet är det viktigaste ett företag kan fokusera på, förutom att sänka priset, för att man ska stanna kvar som kund.
  • Nästan hälften av svenskarna (46%) har blivit mindre miljömedvetna och mer prismedvetna när de konsumerar. Bland 18-49 åringar är siffran 51% och bland 35-49 åringar är siffran 55%.
  • En majoritet av svenskarna (56%) är mer benägna att utvärdera tjänster efter pris idag jämfört med för ett år sedan.
  • 80% anser att en smidig betalning är viktig för att man ska stanna kvar som kund (89% av 18-34 åringar).
  • Nära sex av tio (58%) är idag mer uppmärksamma på innehållet i sina fakturor jämfört med för ett år sedan.
  • Lika många (58%) vill se eventuella prishöjningar på fakturan.
  • Nära hälften (48%) önskar mer förklarande texter kring avgifter och kostnader på fakturan. Bland 18-34 åringar är siffran 55%.
  • 71% föredrar digitala fakturor framför pappersfakturor. Bland 18-34 åringar är siffran 79%.