Veckans TA – v2 2023-01-09

I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på den tekniska bilden för OMXS30, Sinch och slutligen Apple Inc som tyvärr visat på en svag utveckling under sista halvåret av 2022. 2023 kommer bli ett spännande år av många olika anledningar – effekterna av de penningpolitiska åtgärderna som genomfördes under 2022 kommer att synas och märkas mer tydligt. Med det sagt blir det intressant läsa kvartalsrapporterna för att se hur bolag i olika marknader har påverkats av det nya makroklimatet. 

OMX Stockholm 30 (OMXS30)
YTD: 4,6 %
Time Frame: Daily

OMXS30, Daily
OMXS30, Daily

Storbolagsindexet OMXS30 har fått en riktigt stark start på det nya året och har under den första handelsveckan visat intresse för att utmana de tidigare topparna som sattes i mitten av december 2022. Det blev aldrig ett berömt tomterally under december, precis innan årsskiftet såg det ut som att OMXS30 hade format en mindre bear flagga där många förmodligen förväntade sig en fortsatt rörelse på nedsidan. Men så blev inte utfallet, istället valde indexet att bryta ut norrut vilket enligt mig var lite oväntat. Rörelsen i priset tyder på en styrka och möjligtvis är inte uppgången över än. 

Ett tänkbart scenario är att indexet skall avancera upp för att testa av decembertopparna. Hittills kan inga negativa divergenser identifieras i RSI eller MACD, något som talar för att uppgången kan fortsätta. Utseendet i MACD är enligt mig positivt då det ser ut att studsa ifrån nollstrecket vilket kan leda till ett längre ben upp i kursgrafen. Dock tror jag man inte skall förvänta sig att OMXS30 lyckas bryta över 2143-2145 hur enkelt som helst. Vid topparna i december kan vi se längre “wicks” något som talar för att säljsidan visade på relativ styrka. Vid en stäningskurs ovanför 2163 (högsta noteringen i december) så tror jag siktet är inställt mot 2190 vilket är nästa horisontella motståndsnivå.

Allt som allt så tycker jag OMXS30 visar på en mer positiv teknisk bild, mycket på grund av att indexet noteras ovanför samtliga glidande medelvärden samtidigt som torsdagens stäningskurs hamnade ovanför fib 0,5. En eventuell fortsatt uppgång kommer förmodligen inte lyckas hålla uppe i den takt som vi sett under de senaste handelsdagarna. Takten i uppgången är å andra sidan inte det som är relevant, det man ska hålla utkik efter är hur handelsmönstret utvecklas. Vi har nu fått se en högre botten, nu är det viktigt att en högre topp sätts. 

Sinch (SINCH)
YTD: 20,32 %
Time Frame: Daily

Sinch, Daily
Sinch, Daily

Sinch har inlett året med en brutal uppgång, och är därmed den aktie som stigit mest bland de bolag som inkluderas i OMXS30. Under december 2022 lyckades Sinch ta sig ovanför primärtrenden för första gången på över ett år. De korta glidande medelvärdena lyckades även bryta sig ovanför primärtrenden vilket är en positiv signal ur ett momentumperspektiv. Sinch utförde kort därefter ett lyckat återtest av MA 200 vilket gjorde att aktiekursen samlade kraft för att notera en ny högre topp kring 46 SEK, en prisnivå vi inte sett sedan juni 2022.

Torsdagens ljusstake ser ut att vara en Doji, närmare bestämt en Dragonfly Doji vilket signalerar på en viss osäkerhet i den fortsatt aktiekursutvecklingen. Om Sinch öppnar ovanför torsdagens högsta notering bör det finnas lite mer utrymme på ovansidan i ett kortare perspektiv. Om aktiekursen däremot gapar nedåt så tror jag en mindre rekyl ner skall inledas härnäst. I RSI kan man utläsa en negativ divergens i daily, samtidigt som momentumindikatorn noteras i den “överköpta” zonen. Även MACD indikerar ett försvagande momentum, dock inte på ett lika tydligt sätt som RSI. Under förra handelsveckan lyckades MACD printa ett positivt medelvärdeskors ovanför nollstrecket vilket i sig är ett styrketecken.

Vid ett scenario där Sinch fortsätter att stiga så tror jag det blir en utmaning för aktiekursen att bryta ovanför nästa motståndsnivå kring 48,6 – 50 SEK givet utseendet i momentumindikatorerna. Om Sinch lyckas ta sig upp mot 50 SEK så tror jag en rekyl ned mot utbrottsnivån väntar runt hörnet. Utbrottsnivån enligt mig ligger vid 42,6 SEK, vilket skulle innebära en rekyl ned om 12 – 13 procent. Sedan bottennoteringen 2022 så har Sinch nu rusat närmare 240 procent vilket är en extrem rörelse för ett OMXS30-bolag. Med det sagt tror jag man ska vara försiktig med att jaga priset vid dessa nivåer och istället invänta tydligare tekniska signaler men även fundamentala sådana, exempelvis Q1 för 2023. 

Apple Inc (AAPL)
YTD: -0,22 %
Time Frame: Daily

Apple Inc, Daily
Apple Inc, Daily

Apple som under en kortare stund var världens högst värderade bolag fick se en riktigt svag utveckling under sista halvåret av 2022. Apple Inc rekylerade tillbaka kraftigt mot slutet av 2022 vilket innebar att tidigare starka stödnivåer togs ut under en kort period. Under den senaste veckan satte Apple Inc ett nytt 52-veckors lägsta strax ovanför 124 USD, en prisnivå som senast var i spel under sommaren 2021. Sedan all time high-noteringen är aktiekursen ner drygt 30 procent och det återstår att se om stödet vid 123 USD håller fortsättningsvis. Det var nämligen vid denna nivå som aktiekursen tog fart ifrån 2021 för att stiga cirka 50 procent mot nya all time highs, något som gör denna prisnivå extra signifikant.

Om stödzonen fortsätter att hålla så är det viktigt att vara medveten om de horisontella motstånd som finns på ovansidan, exempelvis 134, 139 samt 150 USD. Jag tror inte man ska förvänta sig nya all time high nivåer under första halvåret av 2023 så länge inte den makroeknomiska bilden förbättras snabbare än väntat. I bästa fall tror jag istället man kan förvänta sig en rörelse i sidled där 123 USD utgör rangens golv samtidigt som 150 USD utgör taket av rangen.

Momentumindikatorerna visar på svaghet hellre än styrka just nu, exempelvis trendar RSI nedåt och MACD har tydligt brutit under nollstrecket. Möjligtvis skall MACD utmana nollstrecket underifrån samtidigt som RSI har potential att bryta sig över det fallande trendtaket. Detta skulle kortsiktigt kunna återspeglas i aktiekursen i form av en kortare rekyl uppåt, i bästa fall upp mot 150 USD. Jag tycker alltid man ska vara extra försiktig när en aktiekurs befinner sig under samtliga glidande medelvärden och noterar nya lägsta på längre sikt, något som Apple Inc gör nu.