Mathias Svedlund tog nyligen över rollen som VD i säkerhetsbolaget Sensec som är noterat på Nasdaq First North. Han tar över efter en lång och förtjänstfull tid från Michael Pettersson och han gör det i en tid då det verkligen händer mycket i bolaget. På måndagen släpptes Q3-rapporten och inom kort ska bolaget besluta om en fusion med en annan säkerhetskoncern, Transfer Group. 

Finanstid fick en pratstund med Mathias som kom att handla om stora framtidsplaner och intressanta möjligheter för Sensec.

Vilka möjligheter ser du framåt med Sensec?

-”Ett gediget arbete de senaste åren har lagt en bra grund att ta nästa steg ifrån. Vi har jobbat hårt på att bredda oss och minska beroendet av flyget vilket visade sig framgångsrikt under den senaste pandemivågen. Stort fokus har även lagts på att öka avtalsstocken på vår eftermarknadsavdelning vilket ger oss stabila, återkommande intäkter. Nu kan vi växla upp och utöka vårt erbjudande mot vår kundbas likväl som att ingå strategiska samarbeten för att bredda oss ytterligare. Dessutom jobbar vi kontinuerligt med att hela tiden bli bättre och effektivare i det vi gör samt identifiera nya möjligheter och marknadssegment.”

Om man tittar från det andra hållet, vilka utmaningar ser du framför dig?

-”I närtid ser jag att en ytterligare pandemivåg kan minska investeringsviljan hos våra kunder och därmed begränsa våra möjligheter att växla upp. Flygsektorn ligger fortfarande lågt men flygtrafiken ökar och vi ser en positiv trend inom detta segment. Utöver detta har vi konkurrensen och den prispress vi ser men Sensecs förmåga att ta fram kostnadseffektiva och behovsanpassade lösningar tillsammans med vår eftermarknadskapacitet och våra marknadsledande produkter gör att vi har ett bra utgångsläge att möta konkurrensen.”

För någon månad sedan kom ett förslag fram att fusionera Sensec med Transfer Group. Bolagen har samma huvudägare och Styrelseordförande vilket rimligtvis borde förenkla en sådan process. Vilka ser du som de främsta fördelarna med en fusion?

-”Jag är väldigt positiv till fusionen och hoppas verkligen att den röstas igenom. I samband med fusioner är det naturligt att prata om korsförsäljningsmöjligheter och synergieffekter men jag ser verkligen stora möjligheter för den tilltänkta konstellationen. Företagen inom Sensec och Transfer Group kompletterar varandra och vi kommer att kunna erbjuda marknaden en helt annan palett med tjänster och produkter samtidigt som vi bibehåller entreprenörskapet i respektive bolag. Kundsegmenten som företagen verkar inom kompletterar varandra och kommer generera synergieffekter till följd av att vi kan öppna upp dörrar för varandra inom gruppen och bredda vårt gemensamma erbjudande. Detta sammantaget gör att jag ser väldigt positivt på den planerade fusionen.”

Mycket kretsar just nu kring det muterade viruset. Hur tror du att Sensecs verksamhet skulle påverkas vid ytterligare ett pandemiutbrott?

-”Under förra vågen jobbade vi hårt med kostnadskontroll och såg det som nödvändigt att minska kostymen samtidigt som vi hade några naturliga avgångar. Detta gav oss en slimmad organisation som i kombination med hårt arbete från alla anställda tog oss igenom perioden med svarta siffror. Vi har ännu inte ökat vår kostym men ligger naturligtvis i startgroparna för att växla upp samtidigt som vi bevakar vad som händer i omvärlden. Försiktigt offensiva är väl en bra beskrivning på nuläget och utvecklingen i världen den närmaste tiden kommer att avgöra hur offensiva vi kan vara.”

Slutligen, är det något du vill uppmärksamma Finanstids läsare på runt Sensec, som vi inte får missa?

-”Det börjar röra på sig nu och vi får positiva signaler från våra kunder. Projekt som lagts på is eller stannat av under pandemivågen startas upp igen och det ligger en rad spännande upphandlingar i pipen för nästa år. Vi går en spännande framtid med många möjligheter till mötes och jag tror att de närmaste åren kan bli riktigt roliga!”; avslutar Mathias.

Finanstid passar på att önska lycka till i nya rollen och i den nya konstellationen!