Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, höjer som väntat styrräntan med 0,75 procentenheter. Det innebär en styrränta på 3,00–3,25 procent, den högsta nivån sedan före finanskrisen 2008.

Räntebeskedet kommer sedan centralbankschefen Jerome Powell i ett tal i Jackson Hole i Wyoming, USA, i slutet av augusti varnat för att de åtstramningar som nu står för dörren kommer att medföra en del ”smärta för hushåll och företag”. Han beskrev det som ett pris som man tyvärr måste betala för att få ned inflationen.

Förväntningarna på nya kraftfulla åtstramningar från Feds sida har redan gjort tydliga avtryck på marknaden. Dollarn är urstark mot andra valutor och räntan på en tvåårig amerikansk statsobligation snuddar just nu vid 4 procent för första gången sedan 2007.

Världens börser föll som förväntat på beskedet även om fallet var begränsat vilket sannolikt beror på att beskedet var väntat av analytikerkåren. De amerikanska börserna färgades i synnerhet av hög volatilitet under onsdagskvällen.