Med sin tredje sänkning på mindre än två månader har Norges centralbank minskat landets styrränta till noll för första gången. Banken säger att dessa räntor troligtvis kommer att stanna kvar de närmaste åren.

“Aktiviteten i den norska ekonomin har fallit plötsligt till följd av koronaviruspandemin … förstärkt av den allvarliga effekten av ett kraftigt oljeprisfall”, sade Norges Bank i ett uttalande.