Federal Reserve höjde på onsdagskvällen den Amerikanska styrräntan med 25 punkter till 0,25-0,50%. Det var i linje med förväntningarna, dock var ledamöterna oeniga om beslutet. James Bullard ville höja räntan med hela 50 punkter. Styrräntan ändrades senast den 15 mars 2020, då den sänktes med 100 punkter. Marknaderna reagerade positivt på beskedet som låg i linje med förväntningarna och således redan inprisat av marknaden.

Den amerikanska centralbankens så kallade ”dot plot”, ledamöternas enskilda prognoser, indikerar höjningar till omkring 2,8% fram till 2024. Fed räknar med att göra räntehöjningar vid alla sex återstående möten i år och sedan tre höjningar 2023. Åtta ledamöter ser mer än sju höjningar framöver och tio ledamöter menar att sju kommer att vara tillräckligt.

Kärninflationen väntas komma in på 4,1% i år, 2,7% 2023 och 2,3% 2024. BNP-prognosen för i år sänks till 2,8% från decembermötets prognos om 4%.

”Ekonomiska indikatorer och sysselsättningen har fortsatt att stärkas. Jobbtillväxten har varit stark under de senaste månaderna och arbetslösheten har minskat avsevärt. Inflationen fortsätter vara hög, vilket återspeglar obalanser i utbud och efterfrågan relaterade till pandemin, högre energipriser och bredare pristryck”, skriver Federal Reserve i räntebeskedet.

Angående kriget i Ukraina skriver banken att det skapar ”oerhörda humanitära- och ekonomiska svårigheter” och att det är troligt att invasionen och dess konsekvenser i närtid kommer att skapa ytterligare uppåttryck på inflationen.