Den fossilfria elmixen i Norden med vind-, vatten- och kärnkraft är faktorer som verkar stabiliserande på elpriset. Den oroliga situationen i Europa till följd av invasionen av Ukraina och stoppade gasleveranser från Ryssland påverkar även de svenska elpriserna, framförallt i södra Sverige.

Kriget har gjort att gaspriset skjutit i höjden ytterligare, vilket har drivit upp priset på kol men även till viss del på utsläppsrätter. I takt med detta har elpriserna på kontinenten stigit markant. De redan höga tyska elpriserna riskerar även att öka vilket påverkar framförallt södra Sverige som också påverkas av flaskhalsarna i elöverföringen från norr till söder.

–Sveriges förutsättningar med fossilfri vind- vatten- och kärnkraft kommer extra väl till pass nu men energipriserna är fortsatt höga och volatila, det vill säga att de kan svänga fort. Nu börjar i alla fall temperaturerna att stiga och elanvändningen minskar, vilket påverkar elfakturan. Det är också mer viktigt än någonsin att se över hur man kan vara mer energieffektiv hemma för att parera de höga elpriserna, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Den förväntade tillrinningen från vårfloden till de svenska och norska vattenmagasinen är ett par veckor försenad. Vårfloden förväntas tillta under mitten av maj vilket ger en välbehövlig påfyllnad av vattenkraft för resten av året. I slutet av april påbörjades den första etappen av den årliga avställningen för bränslebyte, service och underhåll vid Sveriges och Finlands kärnkraftverk. Först ut är Oskarshamn 3, därefter Olkiluoto i Finland för att sedan följas av underhållsarbete vid Forsmark och avslutas på Ringhals under juli.

Osäkerheter kring Europas framtida energiförsörjning har gjort att priset på såväl fastprisavtal som det rörliga elpriset skjutit i höjden.

– Dagens prisläge är osäkert och kommer att påverka kunders elkostnad både uppåt och nedåt. Har man rörligt elpris är det bra att försöka spara på el där man kan, se tips här. Vi ser att det på nytt blivit mer populärt med fastprisavtal där elkostnaden är mer förutsägbar. Men det är en osäker period just nu att binda eftersom elpriset svänger dag för dag, säger Jonas Stenbeck.

 

April 2022 2021
Elområde 1, Norra Sverige  52,91 öre/kWh 26,87öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige  53,65 öre/kWh 26,79 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige  89,22 öre/kWh 33,68 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige  113,85 öre/kWh 43,17 öre/kWh