Corona har tvingat många företag att sätta sina investeringar på paus under 2020. Samtidigt har de företag som satsar trots osäkerheten svårare att få finansiering än tidigare. Det visar Företagarnas Finansieringsrapport 2021.

– Tillväxten i Sverige drivs av de små företagen, och möjligheten för dem att anskaffa finansiering för tillväxt är en avgörande indikator för hur framtiden kommer se ut. Hur djupa och långvariga effekterna av Corona-krisen blir avgörs till stor del av hur utvecklingen i de små företagen blir, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Det är framförallt uppstarts- och tillväxtföretagen som dragit ned på sina investeringar. Endast 48 procent har genomfört minst en investering, jämfört med 61 procent 2019. De flesta företag som gjort en investering använder i första hand löpande intäkter och eget kapital för att starta och expandera. Lån från ägare och familj har också blivit en vanligare finansieringskälla under pandemin.

– Det är naturligt att företagen finansierar tillväxt med eget kapital, men under en utvecklingsfas eller som nu i en ekonomisk kris behöver många företag pengar utifrån vilket gör att många potentiella investeringar riskerar att utebli, säger Daniel Wiberg.

Hela 68 procent av företagen som trots utmaningarna sökt finansiering anser att det är ganska eller väldigt svårt att finansiera företagets investering med extern finansiering, en ökning med 13 procentenheter jämfört med 2019.

Allt för höga krav på säkerhet och bristande förståelse för verksamheten har under 2020 varit de största hindren när företagen sökt extern finansiering. Att det nu blivit än svårare att få extern finansiering har flera olika förklaringar och speglar sannolikt en ökad osäkerhet till följd av pandemin.

– Ökad verksamhetsrisk till följd av pandemins restriktioner kan göra det både svårare och dyrare att få banklån. Sämre tillgång på riskkapital, bristande likviditet och kunder som inte betalar i tid spelar också in, säger Daniel Wiberg.

Pandemi eller inte, Företagarnas finansieringsundersökning har sedan 2011 visat att företag upplever stora svårigheter med att få finansiering till investeringar och tillväxt. Trots den unikt låga räntemiljön och satsningar på statligt riskkapital i tidiga faser består problematiken. Samtidigt har de traditionella bankerna allt svårare att möta behovet hos de små och växande företagen.

– De små och växande företagen behöver nya finansieringslösningar som är anpassade till deras verklighet. Vi vet att småföretagen ser expansionsmöjligheter trots pandemin. Ju fler som kan förverkliga dem – desto snabbare kan svensk ekonomi och arbetsmarknad återhämta sig, säger Daniel Wiberg.

 

Tre största hindren för att söka finansiering

  • 25 % Hög ränta/höga avkastningskrav (35 % 2019)
  • 56 % Höga krav på säkerhet (exempelvis personlig borgen) (47 % 2019)
  • 34 % Finansiären/kreditgivaren saknar förståelse för verksamheten