Finansinspektionen inledde undersökningen av Nordnet sedan det förekommit omfattande så kallad “nakenblankning” bland nätmäklarens kunder i samband med stök kring prissättning av aktien i Moment Group den 19 februari i fjol.
-Sedan har det framkommit att de här bristerna har funnits under ett antal år innan incidenten ägde rum, säger Susanna Grufman, biträdande generaldirektör på Finansinspektionen.
-Det är extra anmärkningsvärt att bankens ledning fick kännedom om det här redan hösten 2018, men då tog ett medvetet val att fortsätta tillhandahålla tjänsten och inte vidtog nödvändiga åtgärder, tillägger hon.

Nordnet överväger överklagan
Nordnets vd Lars-Åke Norling tycker att sanktionsavgiften på 100 miljoner kronor är alldeles för hög.
-Den står inte i paritet med den händelse som inträffat. Därför överväger vi att överklaga, säger han.
Nordnet har sedan Moment Group-incidenten samarbetat med FI och vidtagit åtgärder. De stängde under en period ned verktyget för blankning – som erbjuds till de allra mest aktiva kunderna med mycket kapital – och hävdar nu att det nya systemet följer regelverket.

-Det är här kommer vi självklart följa upp i vår löpande tillsyn framöver, säger Grufman.

Enligt Grufman påverkas sanktionsbeloppets storlek av ett antal faktorer. Bland annat pekar FI på bristande interna riktlinjer och rutiner, brister vad gäller riskhantering och brister i omsorgsplikten gentemot kunder.

-Det är en sammanvägd bedömning av de här bristerna, där vi också tar hänsyn till hur lång tid bristerna har pågått. Vi tittar också på bolagets finansiella ställning, säger hon.

Lars-Åke Norling på Nordnet poängterar att nätmäklaren själv rapporterade bristerna i sitt system till FI efter kalabaliken kring felprissättning och handelsstopp av Moment Group-aktien i februari 2021.

-Det var en speciell dag för den aktien, med handelsstopp. Det ledde till den här situationen. Vi såg brister i våra system och rapporterade själva till Finansinspektionen, säger Lars-Åke Norling.

Skadar förtroendet för värdepappersmarknaden
Norling påstår att ingen av bankens kunder har kommit till skada men detta argument underkänner Grufman:
-Det är ganska snävt att säga att det inte skapat problem för ens egna kunder. Vi tycker att det skapat problem för värdepappersmarknaden i stort och skadat förtroendet för värdepappersmarknaden.

Norling konstaterar samtidigt att det som hänt inte är positivt för banken, men hoppas att händelsen inte ska påverka kundernas förtroende. Nordnet-aktien backade 2,1 procent i onsdagens handel på Stockholmsbörsen och har därmed tappat 13 procent av sitt börsvärde sedan årsskiftet.

Så här fungerar den förbjudna nakenblankningen
Blankning av aktier är tillåtet. Det brukar även kallas att en investerare intar en kort position – i motsats till en lång position där man behåller eller köper en aktie.

Blankning innebär att en investerare säljer en aktie som den inte äger med förhoppningen om att kursen ska falla. Tanken är då att man köper aktien till ett billigare pris senare och då kan leverera aktien när det är dags för att avveckla dagens affärer.

Om aktien stiger under handelsdagen innebär det en förlust för den som har blankat aktien, men om kursen faller blir det vinst.

Blankningsaffären förutsätter dock att det går att säkerställa att man kan leverera aktien senare. Det kan arrangeras genom lån av aktier, någon typ av bankgaranti eller genom att ingå olika typer av avtal för att säkra tillgången till aktien.

Om man inte har säkrat upp att det finns aktier att tillgå på något sätt kallas det för “nakenblankning”. Nakenblankning är förbjudet.

Enligt EU:s blankningsförordning ska korta nettopositioner rapporteras till Finansinspektionen om positionen utgör 0,1 procent av utestående aktier i det bolag som blankas. Anmälan ska ha inkommit till FI senast klockan 15.30 dagen den dag då positionen intogs.

FI ska i sin tur publicera betydande blankningsaffärer i det så kallade Blankningsregistret.