Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde GEPS erhållig en order från Volvo Personvagnar AB på 36 månaders tjänst och drift av GEPS™ for Industry. Ordervärdet är cirka 0,5MSEK och betraktas som ett genombrott för GEPS inom Industrisegmentet då det är den första beställningen för kommersiell drift i löpande produktion. Aktien gick upp kraftigt på beskedet och handlades på eftermiddagen på en uppgång strax under 25 %.

En pilot med GEPS™ for Industry – Fleet management har genomförts under 2020 -2021 på ut- och inlastningsområdet av godsbärarna på fabriken i Olofström. Fleet management delen av GEPS har analyserat truckrörelserna och laststatus vilket görs med egenutvecklad radioteknik och Edge AI, GEPS Vision AI. Denna pilot går nu över i kommersiell drift.

H&D Wireless egenutvecklade lösning GEPS™ for Industry (Griffin Enterprise Positioning Services) möjliggör en högre grad av visualisering och automatisering för tillverkande företags logistikflöde. Systemet digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, flaskhalsar inom produktionen, nyttjandegrad av resurser och oväntade maskinavbrott genom radiopositionering och artificiell intelligens (AI). Ambitionen är att sänka kostnader för tillverkning, minska ledtider och kapitalbindning. GEPS™ for Industry har idag fem applikationer, Asset management, Fleet management, Productions Logistic samt External logistics och med GEPS Vision AI är den centrala teknologin för att ge data till GEPSs samtliga tjänster.

Det är mycket spännande att vi nu expanderar från lastbilar till personbilar och dessutom hos ytterligare ett internationellt bolag med flera fabriker och där man redan har mycket erfarenhet av automation” Pär Bergsten, VD och grundare H&D Wireless.

Ordervärdet är cirka 0,5MSEK och strategiskt intressant eftersom detta kommersiella genombrott öppnar upp för expansion både med fler tjänster och på fler områden inom denna fabrik men även övriga fabriker. Det potentiella värdet för dessa tjänster uppskattas till mer än 10-faldigas per fabrik