Försäkring är en viktig beståndsdel för att privatpersoner ska våga dela sina saker i den delningsekonomi som växer fram. För att stötta den utvecklingen och skapa ett ökat fokus på hållbarhetslösningar investerar Dina Försäkringar nu i bildelningstjänsten Heap.

Dina Försäkringars satsningar på gruppaffärer och olika typer av samarbeten fortsätter. Nu går bolagsgruppen in som investerare och delägare i bildelningstjänsten Heap.

– Vi vill vara en del av utvecklingen inom den cirkulära ekonomin och eftersom försäkring är helt centralt för delningstjänster kan vi med vår långa erfarenhet och historia bidra, säger Gunilla Svensson, vd på Dina Försäkring AB. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det här en satsning i rätt riktning och Heaps affärsidé att se till att befintliga resurser används effektivare är mycket intressant. Vi är övertygade om att vi har mycket att erbjuda i närliggande branscher som denna och vill gärna arbeta tillsammans med nytänkande företag för att möta den efterfrågan som finns.

– Vi måste börja dela på bilar och känna oss trygga med att låna ut vår bil, säger Carl Törnström, vd och grundare av Heap. Dina Försäkringar är en perfekt partner på Heaps tillväxtresa och bidrar med försäkringskompetens men tar även konkreta steg för att vara med och utveckla den nya cirkulära arenan. Att kundupplevelsen är i centrum för Dina Försäkringar är också centralt för oss.

Genom Heaps bildelningstjänst kan bilägare enkelt hyra ut sin bil när de själva inte använder den. Det görs via en app där andra i närheten kan låsa upp och hyra en bil som inte används. Alla som hyr registrerar sig med BankID och Heap står för försäkringen under uthyrningen.