Stora miljövinster väntas när den nya högteknologiska sorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm tas i bruk under 2024. Assemblin utför installationer inom ett flertal discipliner vid anläggningen i Högdalen till ett sammanlagt ordervärde om cirka 33 MSEK, vilket kommer att bidra till minskat klimatavtryck för stockholmarna.

Med hjälp av modern teknik kommer anläggningen kunna separera matavfallspåsar, plast och metall som av misstag hamnat i restavfallet. Resultatet blir en betydande miljövinst då nästan allt material kan sorteras ut och återvinnas. Assemblin har fått ett multitekniskt uppdrag vid bygget som omfattar installationer inom ventilation, värme, sanitet samt automation. Även vissa processinstallationer utförs vid anläggningen. Beställare är Stockholm Vatten och Avfall.

– Det här projektet känns verkligen viktigt och helt rätt i tiden. Hållbarhetsfrågor står högt på Assemblins agenda och vi vill gärna vara med och bidra till ett mer hållbart Stockholm, säger Joakim Wall, regionchef Assemblin Ventilation.

Sommaren 2024 planeras anläggningen vara slutförd och den beräknas bidra till en minskning av stadens koldioxidutsläpp på cirka 32 700 ton per år.