Idag lägger Posten Norge fram ett årsresultat för 2021 som visar att koncernen hade en omsättning på 24 716 miljoner norska kronor, vilket är en ökning med 720 miljoner norska kronor jämfört med 2020. Koncernens svenska verksamhet som drivs under namnet Bring nådde rekordvolymer.

Paketvolymen från e-handeln i Sverige nådde under 2021 en ökning om 58 procent jämfört med året innan, och årets siffror är de högsta i Brings historia.

– Vi lägger bakom oss ett rekordår där vi har levererat fler paket än något tidigare år. Det är fantastiskt att vi lyckats öka så mycket jämfört med rekordnivåerna 2020. Det är ett kvitto på att de satsningar vi gjort på att utveckla våra tjänster, gröna leveranser och flexibilitet har tagits väl emot av marknaden, säger Mona Zuko, sälj- och marknadsdirektör för e-handel och logistik i Bring.

Under starten av pandemin var det en kraftig ökning av personer som började handla på nätet, och siffrorna visar att det är en vana man fortsatt med under hela 2021. Bring har utökat med både fler utlämningsställen, och skapat många nya samarbeten för att hantera de ökade paketvolymerna. Under julhandeln kördes till exempel många paket ut i samarbete med Samtrans, och tidigare under hösten investerade Bring i logtechbolaget Dream Logistics.

– Under året har vi jobbat med vår tjänsteportfölj, och inom kort lanserar vi postlådepaket i samarbete med Early Bird. Dessutom har vi investerat i elfordon och etablerat samarbeten som hjälper oss i den gröna omställningen. Under 2022 siktar vi på att bli fossilfria i drygt 250 ytterligare orter, säger Mona Zuko.

Nyckeltal för Posten Norge-koncernen helåret 2021 (2020 inom parentes)

  • Omsättning (MNOK): 24 716 (23 996)
  • Justerat rörelseresultat (MNOK): 1 525 (1 423)
  • Soliditet (%): 39,7 (37,5)
  • Avkastning på investerat kapital / ROIC (%): 16,4 (14,1)
  • Räntabilitet på eget kapital (efter skatt) (%): 14,5 (16,4)