Allt fler väljer att köpa och skicka tillbaka sina använda IT-produkter för att få ekonomisk ersättning och ge dem ett längre liv. Inregos kunder gör historiskt rekord i antal inskickade IT-produkter under november månad.

På Inrego är det tydligt att ett skifte har hänt i hur svenska företag resonerar kring användandet av deras IT-utrustning. Under november månad uppnår företaget det högsta resultatet av inskickade produkter för återanvändning sedan starten år 1995.

– Det är fantastiskt att allt fler och fler ser fördelarna med att arbeta hållbart med IT. Vi har arbetat med detta i 27 år och rekordet antyder att marknaden är redo. Tidigare har drivkrafter varit ekonomi och säkerhet men med en ökad medvetenhet på marknaden har de miljömässiga fördelarna blivit alltmer framträdande, säger Henrik Nilsson, grundare och VD på Inrego.

Ännu är det för tidigt att säga precis vad det är som gjort att novembers siffror blev historiskt höga. Men till grund för rekordet ligger sannolikt, utöver den ekonomiska situationen på marknaden, en ökad medvetenhet kring hållbarhet i stort. Inregos innovativa process och kunskap, inte minst med upcycling, har möjliggjort ett nytt värde för det som tidigare betraktats som skrot.

Generellt sett kommer upp till 25% av en tjänstemannaorganisations klimatpåverkan från deras IT-utrustning. Tack vare forskningsnära samarbete med b.la IVL Svenska Miljöinstitutet, har Inrego kunnat ta fram en koldioxidberäknare som genererar exakta siffror på utsläppsminskningar genom rekonditionerad IT. Inrego hjälper sina kunder med att nå Science Based Targets, och satsar stort på att bidra med kunskap och rådgivning för att möjliggöra en grön omställning för svenska företag – redan idag.