En klar majoritet av svenska konsumenter (mellan 60 till 82 % beroende på produktkategori) anser att hållbarhet är en viktig aspekt när de ska välja produkt, samtidigt är det betydligt färre (mellan 15 och 55 %) som är beredda att betala mer för dem. Den produktkategori som flest konsumenter är beredda att betala ett högre pris för att få mer hållbara produkter är livsmedel (55 %). Det visar en undersökning som Norstat har genomfört på uppdrag av Boston Consulting Group (BCG) och som sammanställts till rapporten Cost of Living Crisis, Nordic Consumer Sentiment 2022 som offentliggörs i dag.   

Svenska konsumenters förtroende till den egna ekonomin är nu lägre än den var under pandemin och det finns ingen ljusning i sikte. En klar majoritet (64 %) av svenskarna är oroade över sin privatekonomi och något fler (65 %) tror att de kommer ha råd med mindre eller mycket mindre konsumtion under de kommande sex månaderna.

Den pågående ekonomiska krisen lämnar få konsumenter och företag oberörda. När plånboken blir tunnare minskar samtidigt konsumtionen av hållbara varor och produkter som ofta har ett högre pris. BCG:s studie visar att en majoritet av konsumenterna (63 %) ser det som sannolikt eller mycket sannolikt att de kommer att välja mindre hållbara alternativ när den disponibla inkomsten minskar.

– Vi befinner oss mitt i ett stort konsumtionsskifte där svenskarnas köpkraft förväntas sjunka ytterligare, då är det inte konstigt att fler skär ner på dyrare inköp. Samtidigt finns en stor möjlighet för företag att leda konsumenten mot produkter som är mer hållbara men som inte har ett högre pris. I bästa fall kan den pressade ekonomiska situationen skynda på utvecklingen mot mer miljövänliga produkter som är billiga, framförallt inom livsmedelsindustrin, säger Nanna Gelebo, partner och expert inom detaljhandelsfrågor på BCG Sverige.

Färre restaurangbesök, ny elektronik och kläder  
När respondenterna i undersökningen fick frågan om hur de kommer att ändra sin konsumtion under de kommande sex månaderna, angav störst andel att de kommer lägga mindre pengar på restaurangbesök och hämtmat (45 %), följt av elektronik och redskap till hemmet (37 %) samt kläder och accessoarer (37 %). Den minsta nedgången i förväntad konsumtion finns inom kosmetika och hygienartiklar (28 %) samt livsmedel (12 %).

När konsumenternas ekonomiska marginaler minskar är det fler som byter till lågprisvarumärken. Enligt undersökningen anger en femtedel (20 %) att de redan handlar lågprisvarumärken, men nära hälften (47 %) ser det som sannolikt eller mycket sannolikt att de kommer öka sina inköp hos lågprisdagligvaruhandlare under de kommande sex månaderna. Drygt en fjärdedel (27 %) säger att de inte planerar att göra det.

Konsumtionen inom kategorier som fritidsresor och restaurangbesök fick ett kraftigt uppsving efter pandemin men börjar nu lägga sig på en mer genomsnittlig nivå eller till och med lite lägre än vanligt.