Bolist gör sin bästa maj månad sedan starten 2014 och det är Bolist e-handel som ökar mest. Resultaten får också påverkan i hög grad på Bolist Logistik och Mestergruppen.
Läs hela pressmeddelandet här.

Finanstid skrev en artikel i början av maj om att konkurrensverket godkänt sammangåendet mellan Bolist och XL-bygg.

Samarbetet verkar dundra på och att många tvingats stanna hemma från arbete i denna vackra vår har sannolikt påverkat försäljningsökningen markant.