Det råder en fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden för onoterade bolag i Västra Sverige. En stark trend som bekräftas av Andreas Leben Arnewid, mäklare på Företagsförmedlingen i Västsverige. – Här i vår region är det högt tryck med flera aktiviteter och många affärer som är på väg att avslutas. Det innebär att vi redan nu har överträffat förra årets rekordresultat och gjort fler och större affärer än under 2021.

Under de senaste åren har Företagsförmedlingen i Väst noterat en hög aktivitet av transaktioner inom en rad olika branscher. Främst är det bolag verksamma med utbyggnad av infrastruktur och olika företag inom byggrelaterad verksamhet som VVS, el, mark och anläggning. Men även nischade industri- och verkstadsföretag samt företag som driver digitalisering.

Priserna är stabila på ungefär samma nivåer som de legat på de senaste åren, där många av de bolag som vi förmedlar mår väldigt bra. Visst finns det enskilda företag som har det tuffare nu och som får anpassa verksamheten efter en ny verklighet. Samtidigt är ofta mindre bolag fantastiskt bra på att just anpassa sig efter nya marknadsförutsättningar. Det är en av anledningarna till att små- och medelstora företag är själva fundamentet inom svenskt näringsliv, säger Andreas Leben Arnewid.

Trots en orolig omvärld syns alltså inga tecken på avmattning på marknaden för små- och medelstora företag.
– Jag tror att den enskilt viktigaste förklaringen är att många bolagsaffärer idag innehåller en möjlighet för säljaren att återinvestera i verksamheten och vara med på ytterligare en tillväxtresa. Just möjligheten att ingå i nya förtagskonstellationer och samarbeten stärker konkurrenskraften och ökar lönsamheten. Att som enskild företagare få möjlighet att bredda sig geografiskt och vara med och offerera större affärer, samtidigt som kostnaderna för inköp och administration minskar, blir än mer attraktivt om konkurrensen på marknaden hårdnar, säger Andreas Leben Arnewid.

Företagsförmedlingen är en rikstäckande företagsmäklare som inriktar sig på bolag med ett försäljningsvärde mellan 10 och 300 miljoner kronor. Thor Bergenholtz, verksamhetsansvarig på Företagsförmedlingen Sverige, menar att den starka trenden på marknaden för onoterade bolag märks över hela landet. Under 2021 ökade antalet företagsaffärer kraftigt. En nivå som ser ut att hålla i sig och till och med öka under 2022.

– Intresset för onoterade bolag har ökat markant de senaste åren där köparna idag ofta är investmentbolag med professionell personal och med väldigt tydliga fokusområden. Som mäklare underlättar vi för fina och välmående företag att få nya ägare vilket ger ny energi som får verksamheten att växa ytterligare. Att mäkla företag handlar inte bara om att hitta rätt köpare som betalar bra, det handlar också om att bidra till att utveckla svenskt näringsliv och skapa tillväxt och nya arbetstillfällen, säger Thor Bergenholtz.