Uppdaterade kostnadsprognoser – 92 000 kronor dyrare för genomsnittlig villafamilj

Höjda räntor, ökade el-, bensin och livsmedelsutgifter innebär dramatiskt ökade kostnader. Under 2022 och 2023 kommer en genomsnittlig tvåbarnsfamilj som nyligen köpt en vanlig villa att se sina årliga utgifter öka med 92 000 kronor. Motsvarande familj i Stockholms län får kostnadsökningar på 135 000 kronor.

Kostnadsökningarna motsvarar nästan två månaders disponibellöner för de två vuxna i hushållet, alltså nästan totalt fyra månadslöner för familjen.

– Människor kommer att tvingas lägga om sina vanor för att kunna hantera kostnadsökningarna. När vardagslyxen och de bekväma tjänsterna plockas bort, när renoveringar och investeringar skjuts på framtiden så märks det hos företagen. Konkurser och arbetslöshet väntar runt hörnet. Våra politiker måste gräva ner stridsyxan och samla sig så att krisens effekter kan minskas snabbt och kraftfullt, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare.

Svenska hushåll har redan märkt av hur kostnaderna har ökat, men det kommer att bli mycket värre. Under helåret 2022 beräknas kostnaderna öka med 54 000 kronor, jämfört med 2021. Under helåret 2023 väntas kostnaderna öka med ytterligare 38 000 kronor jämfört med 2022. Total kostnadsökning mellan 2021 och 2023 blir alltså 92 000 kronor.

För motsvarande familj i Stockholms län beräknas kostnaderna öka mer än rikssnittet till följd av högre elpriser och större bolånekostnader. För exempelhushållet i Stockholms län antas kostnaderna öka med 72 000 kronor under 2022 jämfört 2021 och med ytterligare 63 000 kronor under 2023. Totalt ökar kostnaderna med 135 000 kronor mellan 2021 och 2023, från 195 000 kronor under 2021 till 330 000 kronor under helåret 2023.

Så har vi räknat:
Stockholms Handelskammare har analyserat hur ett typhushåll i Sverige respektive i Stockholms län påverkas av stigande levnadskostnader kopplat till bolån, el, bensin, livsmedel. Beräkningarna baseras på ett sammanboende par med två barn. Typfamiljen bor i ett småhus med genomsnittlig belåning för nya bolånekunder. Småhuset har en elförbrukning på 20 000 kWh/år. Familjen har en bil som går på bensin och som brukas normalt. Familjens livsmedelskostnader följer Konsumentverkets referensvärden. Beräkningarna över kostnaderna redovisas per helår och utgår från de faktiska kostnaderna för 2021 och prognoser för kostnaderna 2022 och 2023.