Trots osäkert konjunkturläge, företagsledare planerar ingen uppskjutning av affärer

Det osäkra konjunkturläget har inte hindrat företagsaffärer från att fortsätta. En global undersökning från PwC, M&A Industry Trends Outlook, visar att majoriteten av företagsledare runt om i världen har inga planer på att skjuta upp transaktioner under 2023. Trots påverkan från makroekonomiska svängningar, stigande räntor och geopolitiska spänningar, uppger 60 procent av vd:arna att de inte har planer på att skjuta på företagstransaktioner under detta år.

”Osäkra tider innebär också möjligheter till att göra riktigt bra företagsaffärer. För de bolag som har en välfylld kassa finns det därför all anledning att agera under 2023. Samtidigt är det viktigare än någonsin med noggranna förberedelser i affärsprocessen, och att väga in omvärldsfaktorer som inflation, valutaeffekter, leverantörskedjor och geopolitik”, säger Johan Rosenberg, ansvarig för M&A på PwC.

En inbromsning av företagstransaktioner under 2022 rapporteras, där cirka 54 000 affärer genomfördes jämfört med 65 000 under 2021. Dock väntas förvärvstakten öka igen under andra halvåret av 2023, men varierar mellan länder och branscher. När det gäller branscher står teknik, media och telekom för en fjärdedel av både antal affärer och volym.

Inom EMEA (Europa, Mellanöstern, Afrika) gjordes cirka 20 000 transaktioner under 2022, vilket är en minskning jämfört med 2021 men samtidigt lägre än i andra delar av världen och nästan 20 procent över nivåerna innan pandemin.

”Det här stämmer bra med den bild vi har. Cirka 40 procent av de svenska företagen säljs internationellt, framförallt inom Europa men även till USA. En annan anledning kan vara tillgången på kapital hos riskkapitalbolagen. I Europa har de här summorna fördubblats sedan 2013 och tittar vi på Sverige är vi bland de ledande marknaderna i världen när det gäller tillgång på riskkapital, efter USA och Storbritannien”, berättar Johan Rosenberg.

Således visar PwC:s globala undersökning M&A Industry Trends Outlook att trots osäkra ekonomiska förhållanden, har majoriteten av företagsledare runt om i världen ingen plan på att skjuta upp affärstransaktioner under 2023. För de bolag med en välfylld kassa kan detta innebära möjligheter till riktigt bra affärer, men samtidigt är det viktigt med noggranna förberedelser och att ta hänsyn till omvärldsfaktorer. Teknik, media och telekom branscher är de som står för en fjärdedel av antal och volym av affärer, medan EMEA (Europa, Mellanöstern, Afrika) minskade sin antal affärstransaktioner jämfört med 2021, men låg ändå nästan 20 procent över nivåerna innan pandemin. Företag med tillgång till kapital och som är villiga att ta risker kan ha möjlighet till att göra riktigt bra affärer under 2023.