Sdiptech förvärvar norska HeatWork

Sdiptech AB har nyligen förvärvat norska HeatWork AS, en framstående tillverkare av mobila vattenburna värmelösningar. HeatWork är ett globalt företag som har specialiserat sig på hydronisk uppvärmning och mobila värmeverk som möter behoven inom olika användningsområden. Bolaget har en stark inriktning på innovativa, hållbara och kvalitativa lösningar som bidrar till en betydande minskning av både energiförbrukning, kostnad och CO2-utsläpp. Sdiptech är noterat på Large Cap.

Sdiptechs affärsenhetschef inom Resource Efficiency, Sarah Ström, säger att de är mycket glada över att välkomna HeatWork till gruppen. Hon säger också att HeatWork levererar ett unikt och miljövänligt alternativ genom 100 procent hydronisk uppvärmning som är effektivare än konkurrerande teknik, med låg energianvändning och hög återvinningseffekt.

Almar N. J. Markussen, grundare av HeatWork, är också nöjd med förvärvet och tror att Sdiptechs kunskap inom nischad infrastruktur och energilösningar kommer att hjälpa HeatWork att ta bolaget till nästa nivå. Han betonar också att HeatWork bidrar till en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Detta förvärv är ett steg i rätt riktning för Sdiptech, som fortsätter att expandera sin verksamhet genom strategiska förvärv. Genom att förvärva HeatWork har Sdiptech fått tillgång till en välrenommerad och erfaren aktör inom hydronisk uppvärmning, vilket stärker deras position på marknaden. HeatWorks höga kvalitet och hållbarhetsfokus passar också väl in i Sdiptechs vision om att främja hållbarhet och innovation.

Det är också glädjande att se att svenska och norska företag fortsätter att samarbeta för att främja en mer hållbar framtid. Detta förvärv kommer inte bara att stärka Sdiptechs position på marknaden utan också bidra till att minska CO2-utsläppen genom att erbjuda mer effektiva och hållbara lösningar för uppvärmning.

Vi ser fram emot att följa HeatWorks resa tillsammans med Sdiptech och önskar dem all lycka i deras fortsatta utveckling.