Det nya rekordet för antal konkurser har nåtts då 628 aktiebolag blev försatta i konkurs under första månaden i år. Detta är den högsta siffran någonsin för en januari månad, och är en ökning med 56 procent jämfört med samma månad året innan. Konkurserna fortsätter från den konkursstorm som började under andra halvan av förra året.

Vi kan konstatera att vi aldrig haft fler konkurser än det vi ser i januari. Det är stigande konkurstal i samtliga branscher i vår statistik. Men också väldigt tydliga utmaningar för företagen som jobbar mot konsumenter, där slår konkurserna nu igenom med full kraft. Min bedömning är att konkurserna bland svenska företag fortsätter stiga i minst ett halvår, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Bild: Creditsafe

Detaljhandeln har det fortsatt tufft

Enligt Creditsafes konkursstatistik ökar antalet konkurser inom alla branscher den här månaden. Nära tio procent av alla konkurser sker inom detaljhandeln, som dessutom har en ökning på 73 procent jämfört med januari förra året. Andra branscher som påverkas inkluderar byggentreprenörer och partihandel.

Branscher med den största procentuella ökningen påverkas av minskad köpkraft hos konsumenterna, såsom bilverkstäder (163 procent), städföretag (133 procent) och livsmedelsbutiker (120 procent). Trots att det handlar om relativt låga siffror, är det en trend som också sågs under hösten.

Örebro och Östergötland ökar mest (samt Skåne och Västra Götaland)

Geografisk sett står Örebro för störst ökning denna månad med 314 procent. En bidragande orsak är padelkoncernen WAP (We Are Padel) med säte i Örebro som försatt ytterligare padalhallar i konkurs. Men även utan WAP är uppgången stor i länet. Också Östergötland landar på 286 procent denna månad.

För storstadsregionerna utmärker sig både Skåne (107 procent) och Västra Götaland (95 procent) med enorma konkursökningar.

Största konkurserna inom bygg

Månadens största konkurs är husföretaget ”Spacem2 For smart living” i Lidköping med en omsättning på 238 miljoner, följt av ”Melander Bygg” i Norrköping med 183 miljoner i omsättning. Fyra företag hade en omsättning på över 100 miljoner.

3 919 nystartade företag

Antalet nya aktiebolag under januari var 3 919, det är 19 procent färre jämfört med samma period förra året. Totalt finns 740 000 verksamma aktiebolag i Sverige idag.