Klaria meddelar idag att kombinationspatentet för Alginatfilm med Sumatriptan har godkänts i USA. Det innebär att patentskyddet för Sumatriptan Alginatfilm nu kommer att gälla till och med 2038. Det godkända patentet kommer att erhålla patentnummer 11007144.

Klarias patentstrategi går ut på att ansöka om ”kombinationspatent med Alginatfilm” för samtliga program som ingår i bolagets utvecklingspipeline. Dessa patent skyddar innovationerna som avser kombinationen av läkemedelssubstansen och polymererna i Alginatfilmen. Målsättningen är att utöka marknadsexklusivitetens livslängd och samtidigt förstärka patentskyddet.

Kombinationspatentet för Sumatriptan Alginatfilm har nu godkänts av USAs patentmyndighet (USPTO). Detta är den andra gången som USPTO godkänner ett ”kombinationspatent med Alginatfilm”.

Klarias VD Jesper Wiklund sade: ”Det här visar att vår patentstrategi är effektiv i USA som är världens mest värdefulla marknad för läkemedel. Den viktigaste konsekvensen av det här godkännandet är att värdet ökar betydligt för vårt Sumatriptan Alginatfilm-program. Dessutom ökar sannolikheten för att andra kombinationspatent med Alginatfilm kommer att godkännas i USA i framtiden.”