Endava ökar närvaron i Sverige med förvärv av telekomfokuserade DEK

Det brittiska IT-tjänsteföretaget Endava meddelar idag sitt senaste tillskott i verksamheten. Förvärvet av DEK Corporation Pty Ltd, DEK Technologies Sweden AB och DEK Vietnam Company Ltd (tillsammans, ”DEK”). DEK, ett multinationellt företag som utvecklar mjukvaru- och hårdvarulösningar för en rad applikationer, blir nu en del av Endavas globala närvaro.

DEK, grundat 1999, har 660 operativa anställda och huvudkontor i Melbourne, Australien, samt kontor i Ho Chi Minh, Vietnam och Stockholm, Sverige. Företagets expertis inom flera branscher, särskilt telekommunikation, har lett till samarbeten med flera framstående företag, inklusive ett av världens största företag inom nätverks- och telekommunikationsutrustning och tjänster.

Endavas förvärv av DEK visar företagets fortsatta satsning på diversifiering genom M&A-aktiviteter och stärker företagets närvaro i Australien. Under det senaste räkenskapsåret har bolaget även förvärvat Lexicon i oktober 2022 och Mudbath i maj 2023, båda med huvudkontor i Australien.

Dessa förvärv förstärker Endavas position i Asien och Stillahavsområdet och utökar företagets kundbas i Sverige. Dessutom kan DEK:s leveranskapacitet i Vietnam bli grunden för en av Endavas stora leveransplatser i framtiden, vilket pekar på Endavas planer att fortsätta expandera.

Endavas VD, John Cotterell, uttrycker sin entusiasm över den senaste utvidgningen. ”DEK för med sig stor talang, med särskild expertis inom de globalt innovativa områdena telekom och inbyggd teknik,” säger han. ”Vi ser fram emot att knyta starka relationer med de nya kunder som denna sammanslagning ger Endava-familjen.”

Drini Mulla, VD och medgrundare av DEK, är också positiv till sammanslagningen. ”Vi är glada över att få tillgång till ett bredare utbud av kompetenser, och vi ser fram emot den accelererade tillväxtpotentialen för våra företag,” säger han.

”DEK:s globala domänexpertis i Vietnam och Sverige är särskilt intressant med tanke på tillväxten av vårt strategiska erbjudande över Asien och Stillahavsområdet och Norden,” tillägger John Cotterell. ”Det är en mycket spännande tid för Endava.”

Med det senaste förvärvet tar Endava ännu ett steg framåt i sin strategiska tillväxtplan och cementerar sin position som ett ledande globalt IT-tjänsteföretag.