Cibus genomförde riktad emission – drar in 810 MSEK

Fastighetsbolaget Cibus annonserade igår efter börsens öppentider att man genomfört en riktad nyemission av 8,8 miljoner nya aktier som tecknades av svenska och internationella institutionella investerare, däribland AP-fonderna 3 och 4, Carnegie Fonder, Columbia Threadneedle och Clearance Capital. 

Teckningskursen fastställdes till 92 kronor per aktie, vilket innebar en rabatt på cirka 10,3 procent jämfört med senaste stängningskursen på torsdagen. Emissionen tillförde Cibus cirka 810 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader och resulterade i en utspädning på cirka 15,4 procent på det totala antalet aktier.

Syftet med emissionen var att Cibus skulle kunna återköpa hela eller delar av sitt obligationslån som förfaller i september, minska nettoskuldsättningen samt fortsätta investera i ESG-projekt i befintliga fastigheter. Trots frågor kring varför bolaget inte valde att slopa utdelningen och istället betala av skulderna med pengarna, försvarade ordförande Patrick Gylling beslutet på följande sätt:

”Som månadsutdelare delar vi inte ut kapital som vi ackumulerat utan istället delar vi ut framtida kassaflöden. Detta eftersom vi har så stabila hyresintäkter. Även om vi hade slopat utdelningen helt skulle vi inte ha kunnat spara ihop summan för att betala av våra obligationer i tid”, säger vd Patrick Gylling till Dagens Industri. Detta i en kommentar till Dagens industri.

På fredagen handlas Cibus strax efter klockan 10:00 vid 96,6 kronor efter att ha återhämtat sig från öppningskursen vid 94,1 SEK.