Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra kommer leverera sin helhetslösning för medicinsk bildhantering till Cooper University Health Care i USA. De kommer att använda modulerna för radiologi och mammografi samt bildarkivet Sectra VNA för att granska och lagra organisationens samtliga radiologibilder, inklusive kardiologi. Med en sammanhållen bildhantering kommer vårdgivarna få en komplett patientöversikt. Mammografiläkarna kommer nu också kunna granska alla bilder, oavsett vilken modalitet de är tagna med, i ett och samma system.

Kontraktet tecknades i juni 2022 och omfattar Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering som en prenumeration (Sectra One). Det gör det lättare att skala systemet i takt med att antalet undersökningar ökar och gör det möjligt att enkelt expandera lösningen med andra medicinska specialiteter.

– Sectra kan ge vårdteamet på Cooper en effektiv granskningsprocess genom att konsolidera alla bilder, oavsett var de är tagna, i ett system, i en patientjournal, säger Isaac Zaworiski, vd för Sectra i USA.

Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering ger vårdgivare en samlad strategi för alla behov kring hantering av medicinska bilder och förbättrar vården av patienter samtidigt som den bidrar till sänkta driftskostnader. Den skalbara lösningen är modulär och bygger på ett multimediaarkiv (VNA) som stöder all bildhantering. Det gör att vårdgivare kan expandera lösningen, specialitet för specialitet och sjukhus för sjukhus. Besök Sectras hemsida för att läsa mer om Sectras lösningar och om varför Sectra PACS har tilldelats priset för högst kundnöjdhet ”Best in KLAS” nio år i rad.